Ehl Positif En

Eurooppalainen kulttuuriperintötunnus Suomessa -seminaari Kansallismuseon Ateljeessa 13.3.2019

Seminaarit ja tapahtumat

Mikä on eurooppalainen kulttuuriperintötunnus? Miten eurooppalaisuus näyttäytyy Suomen kulttuuriperintökohteissa? Minkälaisille kohteille tunnusta voi hakea? Miten prosessi etenee Suomessa? Tule kuulolle, keskustelemaan ja vaikuttamaan!

Keskiviikkona 13.3 klo 12.30-16.30
Kansallismuseo, Ateljee, Mannerheimintie 34, Helsinki

Seminaarin taltiointi katsottavissa tästä.

Eurooppalainen kulttuuriperintötunnus (European Heritage Label) on Euroopan unionin alainen kulttuuriperintötoimi, johon Suomi liittyi mukaan marraskuussa 2018. Tunnuksen tavoitteena on lisätä Euroopan kansalaisten tietämystä Euroopan historiasta ja unionin rakentamisesta sekä yhteisestä, monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä.

Euroopan komissio myönsi ensimmäiset tunnukset vuonna 2014. Tähän mennessä tunnuksia on jaettu 38 kohteelle ja luettelo kasvaa joka toinen vuosi. Tunnus voidaan myöntää EU:ssa sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa. Lisäksi kohteita tulee kehittää pedagogisen hankkeen kautta. Tunnuksen saaneiden joukossa on rakennusperintöön, kulttuuriympäristöön ja aineettomaan kulttuuriperintöön liittyviä kohteita sekä asiakirjoja.

Nyt järjestettävässä seminaarissa keskustellaan siitä, miten Suomi voisi parhaiten toteuttaa ja hyödyntää tunnusta ja olla mukana keskustelemassa siitä, mitä eurooppalainen kulttuuriperintö meillä tarkoittaa.

Seminaarissa esitellään eurooppalaista kulttuuriperintötunnusta, sen toimintaperiaatteita sekä eri maiden kohteita. Jyväskylän yliopiston EUROHERIT-tutkimushankkeessa on viime vuosina kerätty laajasti tietoa tunnuksen toimivuudesta eri maissa ja myös näistä tuloksista kuullaan seminaarissa. Työpajoissa keskustellaan Suomen profiilista, tunnuksen toimeenpanosta sekä mahdollisista tulevista kohteista.

Seminaari on osa Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta 2018. Teemavuoden tavoitteena on lisätä tietoisuutta Euroopan yhteisestä historiasta ja vahvistaa Eurooppaan kuulumisen tunnetta.   Suomen liittyminen osaksi eurooppalaista kulttuuriperintötunnusta on luonteva jatko teemavuodelle.

Seminaari on maksuton ja avoin kaikille. Sen toivotaan tavoittavan laajasti kulttuurikentän toimijoita, järjestöjä, tutkijoita, museokenttää sekä matkailun osaajia.

Seminaarin järjestävät yhteistyössä Museovirasto, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Jyväskylän yliopisto / EUROHERIT-hanke.

Ilmoittautumiset 6.3. mennessä https://ssl.eventilla.com/kulttuuriperintotunnus

Lämpimästi tervetuloa!  

Lisätietoja
Leena Marsio, Museovirasto, leena.marsio(at)museovirasto.fi, 0295 33 6017
Ulla Salmela, Museovirasto, ulla.salmela(at)museovirasto.fi, 0295 33 6251

Euroopan komission European Heritage Label-sivut
Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote liittymisestä
EUROHERIT-hankkeen sivut

OHJELMA

12.30 Seminaarin avaus, Juhani Kostet, Museovirasto

12.40 Opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdys

12.50 Eurooppalainen kulttuuriperintötunnus – mitä, missä, milloin? Leena Marsio ja Ulla Salmela, Museovirasto

13.15 Eurooppalaisen kulttuuriperintötunnuksen kohteet, kokemukset ja haasteet, Johanna Turunen, Katja Mäkinen ja Sigrid Kaasik-Krogerus, Jyväskylän yliopisto

13.45 Eurooppalainen identiteetti: yhteinen unelma ja murtuva todellisuus, Laura Kolbe, Helsingin yliopisto

14.05 Kysymyksiä ja keskustelua

14.30 Kahvitauko

15.00 Työpajat
- Suomen profiili osana tunnusta
- Suomen mahdolliset kohteet
- Tunnuksen toimeenpano Suomessa

16.00 Yhteenveto työpajoista, keskustelua

16.30 Seminaarin päätös