Tiliselvityslomake

Avustukset maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

Avustus haetaan maksuun ja selvitys avustuksen käytöstä tehdään asiointipalvelussa.

Ennen vuotta 2018 avustusta hakeneet asiakkaat käyttävät alla olevaa lomaketta:

Selvityslomake

Allekirjoitettu selvityslomake toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi

tai
postitse osoitteeseen:
Museovirasto
PL 913
00101 Helsinki

Lisätiedot: stefan.wessman@museovirasto.fi