W6 A7647 4 MP
Näyttely Nick Ervinck - GNI-RImay2021 Hämeen linnassa. Kuva: Tommi Mattila

Avustukset museoille kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin

Museovirasto myöntää museoille avustuksia, joilla ne voivat maksaa kuvataiteilijoille palkkion museossa pidettävää taidenäyttelyä varten tehdystä taiteellisesta työstä. Näyttelypalkkiolla korvataan taiteilijalle näyttelyssä esillä olevien teosten valmistaminen, näyttelyyn osallistuminen ja muu sen yhteydessä tehtävä työ.

Näyttelypalkkiojärjestelmän ensisijaisena tavoitteena on huomioida kuvataiteilijoiden merkitys näyttelyn sisällön tuottajina ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan saada elantonsa taiteellisesta työstä. Näyttelypalkkiojärjestelmä auttaa myös museoita toimimaan vahvoina taiteen ja taiteilijoiden toimeentulon puolestapuhujina alueillaan ja siten turvaamaan pitkäjänteisesti taiteellista työtä ja kuvataiteen kehitystä.

Hakuaika on päättynyt. Seuraava haku avautuu keväällä 2023.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Avustusta voidaan myöntää päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille kunnan, yhdistyksen, säätiön ja julkisoikeudellisen laitoksen museoille. Avustusta voi hakea visuaalisen alan taiteilijalle tai taiteilijoille maksettavaan yksityis- tai ryhmänäyttelyn näyttelypalkkioon.

Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi näyttelypalkkion kokonaiskustannuksista. Uutta avustusta ei myönnetä, jos hakijalle aikaisemmin myönnetty avustus on käyttämättä tai jos hakijalla on selvittämättä näyttelypalkkioihin myönnettyjä avustuksia, joiden selvitysmääräpäivä on umpeutunut.

Ohjeet

Ehdot

Myönnetyt avustukset

Hakeminen ja käsittelyaika

Avustukset haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelussa. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Asiointipalveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Kaikki Katso-palvelua käyttäneet voivat siirtyä Suomi.fi-valtuuksiin.

Ohjeita verkkoasiointiin ja asiointipalveluun kirjautuminen

Lisätietoja avustuksesta antaa Anna Koivusalo, p. 0295 33 6178, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi.