Avustukset museoille kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin - Museovirasto Avustukset museoille kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin
W6 A7647 4 MP
Näyttely Nick Ervinck - GNI-RImay2021 Hämeen linnassa. Kuva: Tommi Mattila

Avustukset museoille kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin

Museovirasto myöntää museoille avustuksia, joilla ne voivat maksaa kuvataiteilijoille palkkion museossa pidettävää taidenäyttelyä varten tehdystä taiteellisesta työstä. Näyttelypalkkiolla korvataan taiteilijalle näyttelyssä esillä olevien teosten valmistaminen, näyttelyyn osallistuminen ja muu sen yhteydessä tehtävä työ.

Näyttelypalkkiojärjestelmän ensisijaisena tavoitteena on huomioida kuvataiteilijoiden merkitys näyttelyn sisällön tuottajina ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan saada elantonsa taiteellisesta työstä. Näyttelypalkkiojärjestelmä auttaa myös museoita toimimaan vahvoina taiteen ja taiteilijoiden toimeentulon puolestapuhujina alueillaan ja siten turvaamaan pitkäjänteisesti taiteellista työtä ja kuvataiteen kehitystä.

Museovirasto julistaa haettavaksi avustukset museoille kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin. Haku alkaa 19.9.2022 kello 9.00 ja päättyy 31.10.2022 kello 15.00.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Avustusta voidaan myöntää päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille kunnan, yhdistyksen, säätiön ja julkisoikeudellisen laitoksen museoille. Avustusta voi hakea visuaalisen alan taiteilijalle tai taiteilijoille maksettavaan yksityis- tai ryhmänäyttelyn näyttelypalkkioon. Avustuksia voidaan myöntää vuonna 2023 pidettäviin näyttelyihin. Jos määrärahaa riittää, niitä voidaan myöntää myös 1.1.−30.6.2024 alkaviin näyttelyihin.

Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi näyttelypalkkion kokonaiskustannuksista. Uutta avustusta ei myönnetä, jos hakijalle aikaisemmin myönnetty avustus on käyttämättä tai jos hakijalla on selvittämättä näyttelypalkkioihin myönnettyjä avustuksia, joiden selvitysmääräpäivä on umpeutunut.

Ohjeet

Ehdot

Myönnetyt avustukset

Hakeminen ja käsittelyaika

Avustukset haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelussa. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Asiointipalveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Kaikki Katso-palvelua käyttäneet voivat siirtyä Suomi.fi-valtuuksiin.

Ohjeita verkkoasiointiin ja asiointipalveluun kirjautuminen

Lisätietoja avustuksesta antaa Anna Koivusalo, p. 0295 33 6178, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi.