Avustuksilla tuetaan toimintamuotoja, jotka edistävät strategisesti keskeisen osaamisen tunnistamista, vahvistamista ja jakamista.

Avustus museoiden osaamisen kehittämiseen

Erityisavustus on suunnattu päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettujen museoiden osaamisen kehittämiseen liittyviin hankkeisiin. Avustuksilla tuetaan toimintamuotoja, jotka edistävät strategisesti keskeisen osaamisen tunnistamista, vahvistamista ja jakamista. Avustuksen tarkoituksena on toisaalta vahvistaa museon strategian mukaista osaamisen kehittämistä ja toisaalta edistää vertaisoppimista ja -kehittämistä ja osaamisverkostojen rakentamista museoalalla laajemmin, sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Avustusten tavoitteena on edistää sosiaalisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävää kulttuuriperintötyötä.

Vuoden 2020 museoiden osaamisen kehittämiseen liittyvien hankkeiden avustusten hakuaika on 9.9.2020 - 21.10.2020. Hakuilmoitusta ja näillä sivuilla olevia ohjeita ei ole vielä päivitetty. Uudet ohjeet julkaistaan syksyn 2020 aikana.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä tai muuten hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Avustusta voidaan myöntää päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille kunnan, yhdistyksen, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen museoille.

Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti hankkeisiin, jotka vastaavat Museopoliittisen ohjelman Osaava ja oppiva museoala -kehittämiskokonaisuuden tavoitteisiin. Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

• vertaisoppimiseen ja liikkuvuuden edistämiseen organisaatioiden välillä
• osaamisverkostojen rakentamiseen sekä vertais- ja yhteiskehittämiseen tähtääviin hankkeisiin
• osaamisen jakamiseen tähtäävien kumppanuuksien, verkostojen ja yhteistyömuotojen kehittämiseen
• museon strategiaa ja profiilia tukevan osaamisen kehittämiseen tähtääviin hankkeisiin

Parhaat edellytykset avustuksen saamiselle on hankkeilla, jotka pyrkivät vastaamaan alan yhteisiin tarpeisiin ja yhdessä tunnistettuihin haasteisiin. Hankkeiden tulee tukea yhdessä oppimista, yhteistyön kehittämistä ja strategisesti keskeisen osaamisen tunnistamista ja vahvistamista museoalalla. Erityisesti suositaan hankkeita, joihin sisältyy uusien kumppanuuksien luomista ja yhteistyömuotojen kehittämistä ja jotka sisältävät suunnitelman pysyvästä toimintamuodosta.

Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista. Avustusmääräraha on noin 90 000 euroa.

Ohjeet

Ehtoja ja määräyksiä

Hakeminen ja käsittelyaika

Avustukset haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelussa. Päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti asiointipalvelussa. Ratkaisu annetaan 180 vuorokauden kuluessa hakuajan päättymisestä.

Ohjeita verkkoasiointiin ja kirjautuminen asiointipalveluun

Lisätietoja ja yhteydenottopyynnöt: museoavustus@museovirasto.fi

Yhteydenotot erityiskysymyksissä: erikoisasiantuntijat Eeva Teräsvirta puh. 0295 33 6012 ja Marianne Koski, puh. 0295 33 6006, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi