Museovirasto 101 Web

Ideariihi - Museoiden erityisavustus 2018

​Erityisavustus on suunnattu päätoimisesti ja ammatillisesti hoidettujen museoiden kokeileviin hankkeisiin. Haemme rohkeita ja uudenlaisia näkökulmia museoalalle. Kokeiluhanke voi kohdistua esimerkiksi tuotteeseen, palveluun tai toimintatapaan, joka on uutta museon toiminnassa. Emme hae valmista suunnitelmaa vaan kunnianhimoisia, joustavia ja toteutuskelpoisia ideoita. Parhaat edellytykset avustuksen saamiselle ovat kokeiluilla, joita suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan asiakkaiden, yhteisöjen tai muiden toimijoiden kanssa.

Museovirasto julistaa haettavaksi erityisavustuksen, joka suunnataan ammatillisten museoiden kokeileviin hankkeisiin. Haku on kaksivaiheinen. Haun ensimmäinen kierros alkaa 30.4.2018 kello 9.00 ja päättyy 31.5.2018 kello 15.00.

Avustushakemuksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä. Hakuajalla taataan hakijoille tasapuolinen kohtelu, myöhässä tai muuten hakuajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Avustusta voidaan myöntää päätoimisesti ja ammatillisesti hoidetuille kunnan, yhdistyksen, säätiön tai julkisoikeudellisen laitoksen museoille.

Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti seuraavia painopisteitä koskeviin hankeideoihin:

  • Kulttuuriperintöaineistojen ja -tiedon monipuolinen hyödyntäminen ja tuotteistaminen
  • Uudenlaisten palveluiden kokeilu ja tuotteistaminen
  • Yhteisöllisen toiminnan mahdollistaminen ja yleisöjen innostaminen kulttuuriperintötoimintaan

Erityisavustusta voidaan myöntää joko yhdelle tai useammalle hankkeelle. Tuen suuruus harkitaan tapauskohtaisesti. Avustukset on tarkoitettu osarahoitukseksi hankkeen kokonaiskustannuksista.

Avustushaku on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hankeideat arvioidaan hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Arvioinnin perusteella valitaan hankkeet, jotka pääsevät toiselle kierrokselle. Valinnasta ilmoitetaan hakijoille kesäkuun loppuun mennessä. Museovirasto pyytää jatkoon päässeitä museoita jatkamaan hankkeidensa kehittämistä ja toimittamaan lopullisen hankesuunnitelmaa Museovirastoon 31.8.2018 mennessä.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että toiselle kierrokselle päästessään hakijamuseon edustaja sitoutuu esittelemään hankeideansa eri alojen asiantuntijoista muodostetulle valitsijaraadille Museoalan Teemapäivien 17.-18.9.2018 ohjelmanumerossa Helsingissä. Päätös avustuksesta tehdään hanke-esittelyn ja lopullisen hankesuunnitelman perusteella.

Opetus- ja kulttuuriministeriön budjetista tuleva avustusmääräraha on noin 75 000 euroa.

Ohjeet

Ehtoja ja määräyksiä

Hakeminen

Avustukset haetaan sähköisen asiointiliittymän kautta. Lopullisesta päätöksestä ilmoitetaan kirjallisesti sähköisessä asiointipalvelussa.

Lisätetoja järjestelmästä

Asiointi edellyttää kirjautumista. Kirjautumista varten yhteisöllä pitää olla voimassa oleva Katso-tunniste ja sen edellyttämä Y-tunnus. Maksuttoman Katso-tunnisteen saa Verohallinnon Katso-palvelusta.

Kirjautuminen asiointiliittymään

Valitse kirjautumissivulla olevasta alasvetovalikosta virastoksi "MV". Klikkaa sen jälkeen Yhteisön puolesta asiointi -kuvaketta.

Lisätietoja ja yhteydenottopyynnöt: museoavustus@museovirasto.fi
Yhteydenotot erityiskysymyksissä: erikoisasiantuntijat Anna Alavuotunki, puh. 0295 33 6019 ja Marianne Koski, puh. 0295 33 6006, etunimi.sukunimi@museovirasto.fi