Esimerkkejä omavastuuosuuden laskemisesta

Omavastuuosuuden suuruus riippuu siitä, maksetaanko palkkio taiteilijalle arvonlisäverollisella laskulla vaiko palkkana sekä siitä, onko avustuksen saaja arvonlisäverovelvollinen. Alla on esimerkkejä eri tilanteista.

Näyttelypalkkion hyväksyttävät kokonaiskustannukset voivat sisältää seuraavat kulut:

 1. Taiteilijalle maksettava palkkio
 2. Palkkana maksettavan palkkion työnantajakulut tai laskulla maksettavan palkkion alv (arvonlisäverovelvollisilla hakijoilla)

Avustuksella voidaan kattaa korkeintaan 80 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Omavastuuosuuden pitää olla vähintään 20 %. Omavastuuosuus ei saa myöskään olla pienempi kuin kokonaiskustannuksiin sisältyvä arvonlisävero tai työnantajasivukulut.


Esimerkki 1

Arvonlisäverovelvollinen avustuksen saaja, alv ei sisälly sovittuun palkkioon

 • Avustuksen saaja maksaa 7 500 € suuruisen näyttelypalkkion arvonlisäverollisella laskulla.
 • Arvonlisäverovelvollinen avustuksen saaja saa sisällyttää alvin näyttelypalkkion kokonaiskustannuksiin.
 • Palkkion hyväksyttävät kokonaiskustannukset ovat 9 300 € (7 500 € + 24 % alv 1 800 €).
 • Museoviraston avustuksen suuruus on enintään 7 440 € (80 % kokonaiskustannuksista).
 • Avustuksen saajan omavastuuosuus on vähintään 1 860 € (20 % kokonaiskustannuksista).

Esimerkki 2

Arvonlisäverovelvollisuudeton avustuksen saaja, alv ei sisälly sovittuun palkkioon

 • Avustuksen saaja maksaa 7 500 € suuruisen näyttelypalkkion arvonlisäverollisella laskulla.
 • Avustuksen saaja saa vähentää arvonlisäveron omassa verotuksessaan eikä siten voi sisällyttää arvonlisäveroa kokonaiskustannuksiin.
 • Palkkion hyväksyttävät kokonaiskustannukset ovat 7 500 €.
 • Museoviraston avustuksen suuruus on enintään 6 000 € (80 % kokonaiskustannuksista).
 • Avustuksen saajan omavastuuosuus on vähintään 1 500 € (20 % kokonaiskustannuksista).


Esimerkki
3

Arvonlisäverovelvollinen avustuksen saaja, alv sisältyy sovittuun palkkioon

 • Avustuksen saaja maksaa 7 500 € suuruisen näyttelypalkkion arvonlisäverollisella laskulla. Palkkio sisältää taiteilijan osuuden 6 048 € ja alvin 24 % eli 1 452 €.
 • Arvonlisäverovelvollinen avustuksen saaja saa sisällyttää alvin näyttelypalkkion kokonaiskustannuksiin.
 • Palkkion hyväksyttävät kokonaiskustannukset ovat 7 500 € (taiteilijan osuus + alv).
 • Museoviraston avustuksen suuruus on enintään 6 000 € (80 % kokonaiskustannuksista).
 • Avustuksen saajan omavastuuosuus on vähintään 1 500 € (20 % kokonaiskustannuksista).


Esimerkki
4

Arvonlisäverovelvollisuudeton avustuksen saaja, alv sisältyy sovittuun palkkioon

 • Avustuksen saaja maksaa 7 500 € suuruisen näyttelypalkkion arvonlisäverollisella laskulla. Palkkio sisältää taiteilijan osuuden 6 048 € ja alvin 24 % eli 1 452 €.
 • Avustuksen saaja saa vähentää arvonlisäveron omassa verotuksessaan eikä siten voi sisällyttää arvonlisäveroa kokonaiskustannuksiin.
 • Palkkion hyväksyttävät kokonaiskustannukset ovat 6 048 €.
 • Museoviraston avustuksen suuruus on enintään 4 838 € (80 % kokonaiskustannuksista).
 • Avustuksen saajan omavastuuosuus on vähintään 1 209 € (20 %).

Arvonlisäverolaskuri verottajan verkkosivuilla


Esimerkki 1

Näyttelypalkkio maksetaan taiteilijalle palkkana.

 • Avustuksen saaja maksaa 7 500 € suuruisen näyttelypalkkion yhdelle taiteilijalle palkkana.
 • Palkan sivukulut ovat 22 %, joten kokonaiskustannukset ovat 9 150 € (7 500 € + 22 % sivukulut 1 650 €).
 • Museoviraston avustuksen suuruus on enintään 7 320 € (80 % kokonaiskustannuksista).
 • Avustuksen saajan omavastuuosuus on 1 830 € (20 % kokonaiskustannuksista).

Esimerkki 2

Näyttelypalkkio maksetaan taiteilijalle palkkana.

 • Avustuksen saaja maksaa 7 500 € suuruisen näyttelypalkkion yhdelle taiteilijalle palkkana.
 • Palkan sivukulut ovat 30 %, joten kokonaiskustannukset ovat 9 750 € (7 500 € + 30 % sivukulut 2 250 €).
 • Museoviraston avustuksen suuruus on enintään 7 500 € (76,9 % kokonaiskustannuksista), koska omavastuuosuus ei voi olla pienempi kuin kokonaiskustannuksiin sisältyvät työnantajan sivukulut.
 • Avustuksen saajan omavastuuosuus on 2 250 € (23,1 % kokonaiskustannuksista).