Aineistotilaus, kirjasto

Avokokoelmissa sijaitsevaa kirjastoaineistoa ei tarvitse tilata ennakkoon. Varastokokoelmiin tilaus tehdään Helka-Finnan kautta. Kirjaston erikoiskokoelmien aineistoja, joita ei ole luetteloitu Helka-Finnaan, voi tilata lomakkeella.

Huom. Aineiston toimitusaika on kaksi kalenteriviikkoa. Aineistoa säilytetään tutkijasalissa 3 vrk.

Tilattava aineisto

Pääsarja, sarja, yksityiskokoelma jne. esim. historian kuvakokoelma tai JOKA.

Kuvaile aihe mahdollisimman tarkasti, esim. tapahtuma, aika, paikka, henkilö. Henkilökuvien haussa mainitse kohdehenkilön syntymä- ja/tai kuolinvuosi. Jos tiedät yksilöiviä tietoja haluamastasi aineistosta, täytä alemmat kohdat tarpeen mukaan.

esim. julkaisuvuosi

jos tiedossa

esim. julkaisu, jossa haettavia kuvia on julkaistu tai jossa on viittauksia haettavaan aineistoon.

Sitoumus *

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Sitoudun noudattamaan Arkisto- ja tietopalvelut-osaston käyttösääntöjä ja aineistokohtaisia ohjeita sekä tekijänoikeus- ja henkilötietolakia. Asiakirjaa ei saa käyttää sen henkilön vahingoksi tai halventamiseksi, jota asiakirja koskee, tai hänen läheisensä vahingoksi tai halventamiseksi taikka sellaisten muiden etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Sitoudun tätä noudattamaan ja olen tietoinen siitä, että salassapitovelvollisuuden rikkominen on rangaistavaa.