Käyttölupahakemus, arkisto

Tällä lomakkeella pyydetään tutkittavaksi arkeologisia esinekokoelmia, tietosuojasyistä tai aineiston huonokuntoisuuden vuoksi käytöltään rajoitettuja kuva- tai arkistoaineistoja ja julkaisuja.

Lomake ei valitettavasti toimi Internet Explorerin selaimella. Voit käyttää lomaketta esimerkiksi Google Chromen, Mozilla Firefoxin tai Microsoft Edgen selaimilla.

Haen käyttölupaa ajaksi

Käyttötarkoitus*

mm. opinnäytetyön aihe, oppiaine ja oppilaitos

Tutkittava aineisto*

Esim. arkeologiset esinekokoelmat, historian kuvakokoelma

Tarvittaessa esim. KM-numerolistan voi toimittaa erillisenä liitteenä.

Enintään 5 tiedostoa

esim. julkaisuvuosi

jos tämä on tiedossa

Kuvaile aihe mahdollisimman tarkasti ja selkeästi.

esim. julkaisu, jossa haettavia kuvia on julkaistu tai jossa on viittauksia haettavaan aineistoon.

Sitoumus

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Sitoudun noudattamaan Arkisto- ja tietopalvelut-osaston käyttösääntöjä ja aineistokohtaisia ohjeita, tekijänoikeus- ja tietosuojalakia sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Käytän aineistoja vain siihen tarkoitukseen, johon käyttölupa on myönnetty. En luovuta kappaleita eteenpäin. Huolehdin asiakirjojen asianmukaisesta säilyttämisestä ja hävittämisestä. Asiakirjaa ei saa käyttää sen henkilön vahingoksi tai halventamiseksi, jota asiakirja koskee, tai hänen läheisensä vahingoksi tai halventamiseksi taikka sellaisten muiden etujen loukkaamiseksi, joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Sitoudun tätä noudattamaan ja olen tietoinen siitä, että salassapitovelvollisuuden rikkominen on rangaistavaa.