20190520 124244

Kenen kirkko? Uskonnollisen kulttuuriperinnön muuttuvat merkitykset

5-6.3.2020 Kansallismuseon auditorio, Helsinki

Kaikkialla Euroopassa, myös Suomessa, kirkkoja ja muita uskonnollisia rakennuksia käytetään yhä enemmän muihin kuin jumalanpalvelustarkoituksiin. Niissä järjestetään konsertteja ja muita tapahtumia, mutta niitä on muutettu myös kokonaan maalliseen käyttöön. Samalla kun aineellista että aineetonta uskonnollista kulttuuriperintöä arvostetaan, perinteitä halutaan myös uudistaa ja kirkkotilojen käyttöä monipuolistaa. Maallistumisen vahvistuminen, uskonnollisuuden muuttuminen ja moninaistuminen ovat todellisuutta, jonka vaikutukset heijastuvat yhä vahvemmin uskonnolliseen kulttuuriperintöön, sille annettuihin merkityksiin ja sen säilymiseen. 

Museoviraston, Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen ja Helsingin yliopiston käytännön teologian oppiaineen yhteistyössä järjestämässä seminaarissa pohditaan uskonnolliseen kulttuuriperintöön liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä, unohtamatta kuitenkaan, että uskonnollinen kulttuuriperintö, yhtä lailla rakennukset ja niiden ympäristöt kuin kirkkotaide ja kirkollinen esineistö, ovat kokeneet käyttöön ja merkityksiin liittyviä muutoksia myös aikaisemmissa historian vaiheissa.

Kutsumme seminaariin esitelmäehdotuksia, jotka käsittelevät aineetonta tai aineellista uskonnollista kulttuuriperintöä - perinteitä, konkreettisia rakennuksia tai esineitä – ja niihin liittyviä konkreettisia tai merkityksiin liittyviä muutoksia. Toivomme esityksiä sekä ajankohtaista että historiallisista aiheista. Esitelmäkutsu on avoin kaikille tieteenaloille ja lähestymistavoille.

Mahdollisia aiheita:

Kirkkotilan uudistaminen ennen ja nyt

Muutos ja pysyvyys uskonnollisessa kulttuuriperinnössä

Uskonnollisen rakennusperinnön vaaliminen, käyttö ja hoito

Uskonnollisen ja maallisen kohtaaminen

Kulttuuriperintö välittäjänä uskonnollisten ja maallisten yhteisöjen välillä

Aineettoman ja aineellisen suhde uskonnollisessa kulttuuriperinnössä

Uskonnollisten rakennusten, niiden rakentamisen ja niihin liittyvän toiminnan vaikutukset maisemaan

Katoliset esineet evankelis-luterilaisessa kirkossa

Esineellisen kulttuuriperinnön vaaliminen kirkoissa

Uskonnollisen kulttuuriperinnön tuhoutuminen

Ihanteiden muutokset kirkkotaiteessa ja kirkollisessa esineistössä

 

Seminaari on samalla Jyväskylän yliopiston taidehistorian professori Heikki Hangan 60-vuotisjuhlaseminaari.