20190520 124244

Kenen kirkko? Uskonnollisen kulttuuriperinnön muuttuvat merkitykset

5-6.3.2020 Kansallismuseon auditorio, Helsinki

Kaikkialla Euroopassa, myös Suomessa, kirkkoja ja muita uskonnollisia rakennuksia käytetään yhä enemmän muihin kuin jumalanpalvelustarkoituksiin. Niissä järjestetään konsertteja ja muita tapahtumia, mutta niitä on muutettu myös kokonaan maalliseen käyttöön. Samalla kun aineellista että aineetonta uskonnollista kulttuuriperintöä arvostetaan, perinteitä halutaan myös uudistaa ja kirkkotilojen käyttöä monipuolistaa. Maallistumisen vahvistuminen, uskonnollisuuden muuttuminen ja moninaistuminen ovat todellisuutta, jonka vaikutukset heijastuvat yhä vahvemmin uskonnolliseen kulttuuriperintöön, sille annettuihin merkityksiin ja sen säilymiseen.

Museoviraston, Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen ja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan yhteistyössä järjestämässä seminaarissa pohditaan uskonnolliseen kulttuuriperintöön liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä unohtamatta kuitenkaan, että uskonnollinen kulttuuriperintö, yhtä lailla rakennukset ja niiden ympäristöt kuin kirkkotaide ja kirkollinen esineistö, ovat kokeneet käyttöön ja merkityksiin liittyviä muutoksia myös aikaisemmissa historian vaiheissa. Seminaarin yhteydessä järjestetään myös Jyväskylän yliopiston taidehistorian professori Heikki Hangan 60-vuotisjuhlasessio.

Seminaarin ohjelma ja ilmoittautuminen julkaistaan tällä sivulla tammikuun aikana.


Lisätietoja: erikoisasiantuntija Satu Kähkönen, Museovirasto, satu.kahkonen@museovirasto.fi