Kulttuuriympäristöpäivät Joensuussa 2018

Kulttuuriympäristöpäivät

Kulttuuriympäristöpäivillä käsitellään ajankohtaisia aiheita eri näkökulmista nykyhetkeen ja tulevaisuuteenkin katsoen. Päivien tavoitteena on nostaa esiin ajatuksia herättäviä teemoja ja näkökulmia sekä edistää kulttuuriympäristöalan ammattilaisten verkostoitumista .

Päivät järjestetään vuosittain eri puolilla Suomea yhteistyössä maakuntamuseoiden kanssa. Ohjelmaan sisältyy mielenkiintoisia puheenvuoroja, paneelikeskusteluita, tutustumiskäyntejä ja iltatilaisuuksia. Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti kulttuuriympäristöasioissa toimiville viranomaisille, mutta myös muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita tapahtumaan.

Kulttuuriympäristöpäivät 2018: Innovaatiot ja muutos

Museovirasto järjestää Kulttuuriympäristöpäivät 2018 yhteistyössä Pohjois-Karjalan museon kanssa Joensuussa. Päivien 2018 teemana ovat innovaatiot ja muutos. Muutos voi olla mullistavaa tai vähittäistä, se voi edetä harppauksin tai pienin askelin. Varmaa se joka tapauksessa on. Kulttuuriympäristön ja alan tulevaisuus edellyttää ympäristöjen uusia käyttöjä, innovatiivisia kokeiluja ja muutoksia toimintatavoissa.

Kulttuuriympäristöpäivillä 2018 kuullaan ja pohditaan, millaisia innovaatioita kulttuuriperintö voi tuottaa. Miten innovaatiot ovat muokanneet kulttuuriympäristöä kautta aikojen? Miten suuret muutokset, megatrendit, näkyvät kulttuuriympäristötyössä? Päivät ovat osa Kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta 2018.

Kulttuuriympäristön eurooppalainen teemavuosi

E
E
Ohjelma

Maanantai 29.10.

12.15 Kahvi

13.00 Tervetuloa!

Museonjohtaja Tarja Raninen Siiskonen, Pohjois-Karjalan museo

Osastanjohtaja Mikko Härö, Museovirasto

13:15–14:30 Työhön nyt ja huomenna vaikuttavat innovaatiot ja muutokset. Digitaalisuus on arkipäivää, tekoäly tulee, robotiikka haastaa meitä. Miten työ muuttuu? Miten kestävä tulevaisuus rakentuu? Milloin robotti korvaa intendentin?

Vastuukysymykset ja robotiikka.  Tieteenalavastaava, VTT Pekka Mäkelä & FT, yliopistotutkija Raul Hakli, Helsingin yliopisto

Innovaatiot ja niiden merkitys eri aikoina. TkT, tietokirjailija Kari Leppälä

Keskustelu

14:30–15 Kahvi

15–16:30 Innovaatiot ja ympäristön muutos. Mitä innovaatiot ovat? Miten ne näkyvät ympäristössä? Voiko menneisyys toimia innovaation lähteenä? Miten ympäristöä koskeva päätöksenteko muuttuu?

Yhä uudestaan uusi. Kasviperinnön muuntelevuus ja toimijoiden moninaisuus uudistumisen perustana. FT, museologi Sirkku Pihlman

Uudistunut ympäristövaikutusten arviointimenettely yhteistoiminnallisen suunnittelun välineenä. Professori Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto

16:30–17.00 Moderoitu keskustelu

18.00 Iltaohjelma.

Pielisjoki-kävely. Amanuenssi Iiris Heino, Pohjois-Karjalan museo Hilma

Yhteinen illallinen (omakustanteinen) Teatteriravintolassa, Rantakatu 20

 

Tiistai 30.10.

 9:00–11.30 Kulttuuriperintö innovaatioalustana. Voiko tila tuottaa innovaatioita? Uudet sosiaalisesti ja taloudellisesti innovatiiviset käytöt ja toimintamallit. Esimerkkejä ajankohtaisista hankkeista.

Meillä on tällainen tila, mitä me voitaisiin tehdä? Kaupunkiaktivisti, suunnittelija ja tuottaja Jaakko Blomberg

Villa Rana 1905–2019 – Jyväskylän seminaarin veistosalista yksityiseksi kulttuuritaloksi. Kyösti Ylikulju, Jyväskylän kulttuuritalon tukiyhdistys ry:n puheenjohtaja

Toimintatapojen kehittäminen Alvar Aalto –matkailureittihankkeessa. Tuottaja Noora Kiili, Alvar Aalto –matkailureittihanke

Vakioitua ja uniikkia: arkkitehtiopiskelijat visioivat Lieksan Mätäsvaaran rakennusperintöä. Yliarkkitehti Iida Kalakoski, Museovirasto

11.30–12.30 Lounas (omakustanteinen)

12.30–13.00 Entinen teollisuuskaupunki kulttuurisena tilana. YTT yliopistonlehtori Simo Häyrynen, Itä-Suomen yliopisto

13.00–14.00 Innovaatioita kulttuuriperinnöstä. Kulttuuriperintö tuottaa uutta nyt ja tulevaisuudessa, myös digitaalisena. Innovointi uuden luomisena, yhdessä tekemistenä ja osallisuutena.

Digitaalisen kulttuuriperinnön yhteisöt ja verkostot. Ylitarkastaja Tapani Sainio, opetus- ja kulttuuriministeriö

Hackathonit ja kulttuuriympäristötieto. FM Outi Putkonen, Helsingin kaupunginmuseo

14.00–14.15 Päätöspuheenvuoro: Mistä päivillä oikeastaan puhuttiin? Ympäristöasiantuntija Jukka Nykänen, Pohjois–Karjalan maakuntaliitto.

14.15–14.45 Kahvi ja vapaata keskustelua

Hyvää kotimatkaa!

Ilmoittautuminen ja ohjelmaopas

Kulttuuriympäristöpäivät 2018 järjestetään 29–30.10.2018 Carelicumissa Joensuussa. Carelicum sijaitsee aivan keskustassa, torin varrella osoitteessa Koskikatu 5. Yhteyshenkilöinä ovat Museoviraston yli-intendentti Ulla Salmela (ulla.salmela@museovirasto.fi) ja erikoissuunnittelija Olli Hakli (olli.hakli@museovirasto.fi).

Ilmoittautumislomake

Ohjelmaopas

Kulttuuriympäristöpäivät 2018 Facebookissa

Kulttuuriymparistöpäivien esitykset