Kustannusten ja rahoituksen täyttäminen lomakkeelle

Alla löydät ohjeita siihen, mitä lomakkeelle täytetään hankkeen kustannuksia ja sen rahoittamista koskeviin kohtiin.

Ilmoita tässä kohdassa näyttelypalkkion kokonaiskustannukset. Ne voivat sisältää seuraavat kulut:

  1. Taiteilijalle maksettava palkkio
  2. Palkkana maksettavan palkkion työnantajakulut tai laskulla maksettavan palkkion alv (arvonlisäverovelvollisilla hakijoilla)

Avustusta ei voi käyttää näyttelystä aiheutuviin muihin kuluihin. Myöskään näyttelypalkkion oman tai muun rahoituksen osuutta ei voi kohdistaa muiden kulujen kattamiseen.

Taiteilijalle maksettava summa ilmoitetaan kohtaan ”Palkat” ja siihen kohdistuva arvonlisävero tai työnantajakustannukset ilmoitetaan kohtaan ”Muut”. Kaikki muut kohdat jätetään tyhjäksi. Jos maksat näyttelypalkkion lisäosaa, ilmoita se kohdassa Palkat.

Esimerkki:

Palkat Matti Meikäläinen 7 000 euroa
Teija Teikäläinen 7 000 euroa
Lisäosat 2 000 euroa

Muut Alv 24 % 3 840 euroa

Yhteensä 19 840 euroa

Ilmoita tässä näyttelypalkkiota koskeva rahoitus. Muita taidenäyttelyyn kohdistuvia kuluja ei ilmoiteta.

Avustuksen osuus voi olla korkeintaan 80 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hakijan omavastuuosuuden tai muun ulkopuolisen rahoituksen tulee olla vähintään 20 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Jos omavastuuosuus on tätä pienempi, avustusta ei voi myöntää. Lomake laskee automaattisesti avustuksen osuuden kokonaiskustannuksista.

Huomaa lisäksi, että omavastuuosuus ei voi olla pienempi kuin arvonlisävero tai työnantajan sivukulut.

Esimerkki:

Museovirastolta haettava avustus 15 840 euroa

Oma rahoitus 4 000 euroa

Yhteensä 19 840 euroa (avustuksen osuus 79,84 %)


Lisäosan suuruus euroina taiteilijakohtaisesti

Jos avustusta haetaan palkkion lisäosaan, erittele summat tässä.

Huomioi, että lisäosa pitää sisällyttää kokonaiskustannuksiin kohdassa Näyttelypalkkion kustannukset. Muuten lisäosaan ei voi myöntää avustusta.

Esimerkki: Matti Meikäläinen 1 000 euroa, Teija Teikäläinen 1 000 euroa.


Erittely lisätöistä taiteilijakohtaisesti

Kerro, mistä lisätöistä palkkion lisäosa maksetaan.

Esimerkki: Matti Meikäläiselle tavallista laajemmasta ripustustyöstä, Teija Teikäläiselle neljästä yleisöluennosta á 250 euroa.