Museovirasto 098 Web

Museoasetuksen mukaiset neuvottelut

Maakuntamuseot, aluetaidemuseot ja valtakunnalliset erikoismuseot neuvottelevat Museoviraston kanssa määrävuosin alueellisen tai valtakunnallisen toiminnan painopisteistä ja tavoitteista.

Neuvottelut ovat lakisääteiset. Museoille tarkoitetun korotetun valtionosuuden saamisen edellytyksenä on, että maakuntamuseolla, aluetaidemuseolla ja valtakunnallisella erikoismuseolla on suunnitelma alueellisen tai valtakunnallisen toiminnan painopisteistä ja tavoitteista (Museoasetus 1192/2005).

Lisätietoa valtionosuusjärjestelmästä

Museoiden rahoitus
Kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistus

Linkkejä

Museolaki 729/1992 [FINLEX]
Valtioneuvoston asetus museoista 1192/2005 [FINLEX]