Aluetaidemuseoiden neuvottelut

Aluetaidemuseot saavat toimintansa tueksi korotettua valtionosuutta. Tuen saamisen edellytyksenä on, että museolla on suunnitelma alueellisen toiminnan painopisteistä ja tavoitteista (Museoasetus 1192/2005). Näistä museot neuvottelevat yhdessä Museoviraston kanssa määrävuosin.

Museoiden suunnitelmat 2014-2017

Vuosien 2014-2017 suunnitelmista neuvoteltiin keväällä 2014.
Aluetaidemuseot laativat suunnitelmansa neljän tehtäväkokonaisuuden mukaisesti:

  • Alueellisen museotoiminnan ja yhteistyön kehittäminen
  • Alueellinen kokoelmatyö, tutkimus ja dokumentointi
  • Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen
  • Alueellinen vaikuttaminen ja asiantuntijapalvelut

Helsingin taidemuseo HAM
Hämeenlinnan Taidemuseo
Joensuun Taidemuseo Onni
Jyväskylän taidemuseo
Kemin taidemuseo
Kuopion taidemuseo
Lahden museot
Lappeenrannan taidemuseo
Mikkelin taidemuseo
Nelimarkka-museo
Oulun taidemuseo
Porin taidemuseo
Rovaniemen taidemuseo
Tampereen taidemuseo
Turun taidemuseo
Vaasan kaupungin museot