Maakuntamuseoiden neuvottelut

Maakuntamuseot saavat toimintansa tueksi korotettua valtionosuutta. Tuen saamisen edellytyksenä on, että museolla on suunnitelma alueellisen toiminnan painopisteistä ja tavoitteista (Museoasetus 1192/2005). Näistä museot neuvottelevat Museoviraston kanssa määrävuosin.

Museoiden suunnitelmat 2014-2017

Vuosien 2014-2017 suunnitelmista neuvoteltiin syksyllä 2013. Maakuntamuseot laativat suunnitelmansa neljän tehtäväkokonaisuuden mukaisesti: 

  • Alueellisen museotoiminnan kehittäminen
  • Kulttuuriympäristön säilymisen edistäminen
  • Kulttuuriperintötiedon saavutettavuus, saatavuus ja välittäminen
  • Alueellinen vaikuttaminen ja yhteistyö

Etelä-Karjalan museo
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo
Helsingin kaupunginmuseo - Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
Hämeenlinnan kaupunginmuseo (Kanta-Häme)
Kainuun museo
Keski-Suomen museo
K. H. Renlundin museo - Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo (Pohjois-Savo)
Kuopion luonnontieteellinen museo
Kymenlaakson museo
Lahden museot (Päijät-Häme)
Lapin maakuntamuseo
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
Pohjois-Karjalan museo
Pohjois-Pohjanmaan museo
Porvoon museo (Itä-Uusimaa)
Satakunnan Museo
Savonlinnan maakuntamuseo (Etelä-Savo)
Tampereen museot Vapriikki (Pirkanmaa)
Tornionlaakson maakuntamuseo
Turun Museokeskus (Varsinais-Suomi)
Vaasan kaupungin museot (Pohjanmaa)