Kansallismuseo Suomen Tarina 3 Omar El Mrabt 2000. Kuvaaja: Omar El Mrabt

Tietoa koronakriisistä museoille

Valtioneuvoston 6.5. tekemän periaatepäätöksen mukaisesti kokoontumisrajoituksia lievennetään 1.6. alkaen. Päätöksen mukaan myös museokohteiden toimintaa voidaan käynnistää 1.6. alkaen hallitusti ja asteittain. Käyntikohteiden avaaminen on ohjeistettu yleisötilaisuuksia, yleisiä kokoontumisia sekä julkisten tilojen käyttöä koskevassa opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n laatimassa ohjeessa.

Tietoja päivitetään tarvittaessa.

OKM:n ohjeistus yleisötilaisuuksista koronakriisin aikana

Näille sivuille on koottu usein kysyttyjä kysymyksiä ja niihin liittyviä suosituksia museokohteiden avaamisen osalta.

Yleisötilaisuuksiin yleisesti liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä on kirjattu Aluehallintoviraston sivuille

1. Mitä ohjeita on noudatettava museoiden avaamisessa?

Noudatettavat viranomaisohjeet ovat OKM:n ja THL:n ohje, ja siinä linkitetyt viranomaisohjeet ja -suositukset esimerkiksi turvaväleistä ja siivouksesta. Ohje koskee yleisötilaisuuksia, mutta sitä sovelletaan myös julkisten tilojen, kuten museoiden, avaamiseen.

Ohje koskee asiakkaita. Se ei ohjeista työntekijöiden suojaamisesta, joista säädetään ja ohjeistetaan erikseen. Lisätietoa löytyy mm. Työterveyslaitoksen sivuilta.

Museoiden on hyvä tunnistaa, että niissä järjestetään myös varsinaisia yleisötilaisuuksia, joita koskevat AVI:en päätökset ja henkilömääriä koskevat 50-500 hengen rajoitukset. AVIn ohjeet yleisötilaisuuksista.

Yksityisissä tilaisuuksissa suositellaan välttämään yli 50 hengen kokoontumisia.

Ohje listaa ne asiat, jotka toiminnan ylläpitäjän on otettava huomioon koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Toiminnan asteittainen avaaminen ja sen vaatimat käytännön toimenpiteet ohjeiden soveltamisessa ovat ylläpitäjän harkinnassa, eikä niitä ohjeisteta sen tarkemmin viranomaisten taholta.

2. Tarvitaanko museokohteiden avaamiseen erillistä lupaa?

Ei tarvita. Myöskään yleisötilaisuuksien järjestämiseen ei tarvita erillisiä lupia AVIlta. Toiminnan järjestäjän täytyy kuitenkin suunnitella ja arvioida tartuntojen torjunnan mahdollisuudet ennen toiminnan järjestämisestä päättämistä ja toiminnan aloittamista.

3. Onko ohjeessa rajoitettu museokohteiden asiakasmäärää?

Ohje ei anna neliö- tai henkilömäärään perustuvia asiakasmäärärajoituksia julkisille tiloille tai käyntikohteille. Ohjeen mukaan turvallisuus täytyy kuitenkin varmistaa asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla. Tämä saattaa edellyttää asiakasmäärien rajaamista. Museokohteet ovat moninaisia ja vaativat kohdekohtaista harkintaa siinä, mikä on kunkin kohteen turvallinen asiakasmäärä, jotta asiakkailla on mahdollisuus pitää kiinni turvaetäisyyksistä. Ohjeen mukaan käyntikohteen henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden väliin jää vähintään 1–2 metriä.

Ohjeessa korostetaan avaamisen suunnitelmallisuutta, ja osana suunnitelmaa kohteiden ylläpitäjien tulisi arvioida kohdekohtaisesti, millä keinoin turvallinen museokäynti on mahdollista. Tämä saattaa tarkoittaa mahdollisen maksimiasiakasmäärän arvioimista ja sen seuraamista kohteessa ylläpitäjän toimesta.

4. Onko asiakasmäärien rajoittamisen tavoista erillisiä ohjeita?

Ei ole erillisiä ohjeita. Ohjeessa puhutaan esimerkiksi osallistujien saapumisjärjestelyistä. Museoalalla on käytössä useita erilaisia keinoja asiakasmäärien seuraamiseen ja rajoittamiseen, kuten sisääntulijoiden laskeminen, porrastetut sisäänpääsyajat tai ajoitettujen ennakkolippujen myyminen. Ylläpitäjän tulee itse soveltaa omaan toimintaansa parhaiten soveltuvaa tapaa ja seurata, että kävijäturvallisuus toteutuu.

Ohje ottaa erikseen kantaa tilanteisiin, joissa voi muodostua jonoja. Näissä tilanteissa kävijöitä tulee muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä, esimerkiksi ohjaavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja erilaisilla saapumis- ja jakautumisjärjestelyillä.

Hyviä käytäntöjä koskevaa keskustelua voi seurata esimerkiksi Museoala: sisäinen keskustelu -Facebook-ryhmässä sekä erilaisilla museoalan foorumeilla.

5. Onko ohjeessa muita rajoituksia, joita on välttämätön noudattaa?

Ohjeessa todetaan, että käsihuuhdetta tulisi olla käytettävissä tilaan tultaessa. Lisäksi ohjeessa todetaan, että oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia suositellaan jaettavaksi vierailijoille. Myös ennakkoon jaettava tieto vierailijoille on suositeltavaa asiakaskokemuksen parantamiseksi. Käsienpesumahdollisuus ei ole välttämätön, mutta silloin tarjolla tulee olla käsihuuhdetta.

Siivouksen osalta ohje viittaa Työterveyslaitoksen ohjeisiin.

6. Mitä ohjeessa todetaan kasvomaskien käytöstä?

Ohje ei edellytä kasvomaskin käyttöä asiakkailta, eikä edellytä, että palveluntarjoajalla on maskeja tarjolla asiakkaille. Ohjeen mukaan maskia voi halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät yleiset ohjeet. Ohje lähtee siitä, että maskeja koskeva ohje voi jatkossa muuttua.

7. Mitä tehdään kosketeltaville ja puettaville kohteille?

Ohjeessa todetaan, että yhteiskäytössä olevien tietokoneiden ja päätteiden ja muiden välineiden käyttöä vältetään tai ne puhdistetaan aina käyttäjien välillä. Museon avaamissuunnitelmassa kannattaa ottaa tarkemmin kantaa tähän kohdekohtaisesti.

8. Mitä tehdään museokaupan, museokahvilan ja museoravintolan kanssa?

Museokauppaa voi pitää auki noudattaen ohjeessa olevia yleisiä turvallisuusohjeita. Museokahviloiden ja -ravintoloiden osalta noudatetaan erikseen alaa koskevia ohjeita. Näitä löytyy esimerkiksi Ruokavirastolta.

9. Voiko opastuksia järjestää? Entä kesäleirejä?

Voi, kun otetaan huomioon yleisötilaisuuksia koskevat ohjeet: henkilömäärää rajataan tarvittaessa, hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä siivouksesta on huolehdittava ja muihin ihmisiin on pidettävä 1-2 metrin etäisyys. Ohjeessa on erikseen muutamia suosituksia liittyen lasten ja nuorten leiritoimintaan.

10. Onko riskiryhmille tarvetta järjestää erityisiä käyntiaikoja?

Ohjeessa todetaan, että yleisötoimintaan osallistumista ei suositella riskiryhmään kuuluville. Museokohteissa ei suositella erityisten vierailuaikojen järjestämistä riskiryhmille.


Lisätietoa ja linkkejä

Opetus- ja kulttuuriministeriö, koronavirus ja varautuminen

Museoliitto, Koronaviruksen vaikutukset museokenttään


Päivitetty 22.5.2020