Helsingin kaupunginmuseo tarjoaa tilaa hengähtää.. Kuvaaja: Maija Astikainen, Helsingin kaupunginmuseo

Maakuntamuseot

Maakuntamuseot ovat asiantuntijoita ja yhteistyökumppaneita alueensa kulttuuriperintöön liittyvissä kysymyksissä.

Maassamme toimii 22 maakuntamuseota, joiden tehtävänä on ohjata, kehittää ja tukea museotoimintaa sekä kulttuuriperinnön ja kulttuuriympäristön hoitoa ja säilymistä omalla toiminta-alueellaan. Maakuntamuseo on asiantuntija ja yhteistyökumppani alueensa kulttuuriperintöön liittyvissä kysymyksissä.

Jokaisessa maakuntamuseossa työskentelee alueellisesta toiminnasta vastaava maakuntamuseotutkija tai -amanuenssi, joka ohjaa ja neuvoo alueen paikallismuseoita ja muita toimijoita kulttuuriperinnön tallentamisessa ja välittämisessä. Osassa maakuntamuseoista työskentelee myös arkeologi ja/tai rakennustutkija. Tällöin maakuntamuseo vastaa myös kulttuuriympäristön suojelun asiantuntija- ja viranomaistehtävistä alueellaan Museoviraston kanssa tehdyn työnjako- ja yhteistyösopimuksen mukaisesti.
Lue lisää Museoviraston ja maakuntamuseoiden yhteistyöstä kulttuuriympäristön vaalimistehtävissä täältä.

Maakuntamuseot neuvottelevat Museoviraston kanssa määrävuosin alueellisen toiminnan painopisteistä ja tavoitteista.