Img 0081
Ilmastolakko 27.9.2019

Jälkilöylyt 2019

Kansallisgalleria, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus ja Suomen kansallismuseo järjestivät Museoalan Teemapäivien Jälkilöylyt keskiviikkona 6.11.2019.

Kansallisgalleria: Vihreä kädenjälki

Kansallisgalleriassa hillitään ilmastonmuutosta ja tarkastellaan museon toimintaa kestävän kehityksen näkökulmasta Vihreän kädenjäljen liikkeen puitteissa. Hiilijalanjäljen vastavoima on vihreä kädenjälki – se mittaa ekologista hyvää, jota saamme aikaiseksi ympäristössämme. Koko henkilöstölle on järjestetty työpajoja toimien ideoimiseksi ja kaikkia tuetaan kokeilevassa kehittämisessä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Suomen Kansallismuseo: Kestävä kokoelma- ja näyttelytyö

Kestävyyskriisi on yksi vakavimmin otettavista globaaleista megatrendeistä, joka koskettaa myös museokenttää. Meillä on mahdollisuus ja velvollisuus vaikuttaa. Nyt etsitään konkreettisia ratkaisuja ja tekoja kestävään kokoelma- ja näyttelytyöhön. Onko museoiden kokoelmien kasvulla rajat? Minkälaiset valinnat ohjaavat kestävää kokoelma- ja näyttelytyötä? Miten kokoelmien hoidon ja näyttelytuotannon ympäristökuormaa voidaan hillitä?

Yhteenveto Suomen kansallismuseon Jälkilöylyt-keskustelusta

Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS: kaikki irti kokoelmista - miten mahdollistaa kokoelmien tehokas käyttö resurssiviisauden aikakaudella?

Luomuksen kokoelmat on kerätty yli 300 vuoden aikana. Ilmastonmuutoksen sekä nopean lajikadon aikakautena kokoelmat ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Kokoelmien digitalisointi mahdollistaa aivan uudenlaiset tutkimukset; ne voivat tarjota ilmastonmuutoksen sekä lajikadon tutkijoille suoran näkymän eri lajien määriin ja elinalueisiin satojen vuosien aikana. Lajitietokeskuksen portaalissa, osoitteessa Laji.fi, kuka tahansa voi hakea kaikkea sitä tietoa, jota suomalaisista lajeista on digitaalisesti saatavilla, selata havaintoja suomalaisista lajitietokannoista sekä pitää kirjaa omista luontohavainnoistaan. Mistä kokoelmien digitalisoinnissa on kyse, ja miten se käytännössä tapahtuu? Miten digitoituja kokoelmia avataan yleisölle ja tutkimuskäyttöön?