Korkeakouluharjoittelija Museoalan Teemapäiville

Museoviraston Museoalan kehittäminen -yksikkö hakee korkeakouluharjoittelijaa 3 kuukaudeksi Museoalan Teemapäivät -seminaarin järjestämistehtäviin. Museoalan Teemapäivät järjestetään marraskuussa 2023.

Teemapäivät pidetään loppusyksystä 2023 useamman päivän verkkotilaisuussarjana. Seminaarissa käsitellään museoalan ajankohtaisia aiheita. Vuoden 2023 teema liittyy museoiden yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja seminaarissa käsitellään esimerkiksi museoaktivismia, osallisuutta ja yhteisöjä. Ohjelmassa on esimerkiksi asiantuntijapuheenvuoroja ja erilaisia keskusteluja.

Harjoittelijalta edellytämme:

 • soveltuvia korkeakouluopintoja
 • viestintäosaamista erityisesti verkossa
 • projektinhallintaosaamista
 • hyvää organisointitaitoa
 • itsenäistä ja aktiivista työotetta
 • englannin kielen hallintaa

Lisäksi katsomme eduksi:

 • aiemman kokemuksen tapahtumien tuottamisesta ja/tai kulttuurituotannon opinnot
 • osaamisen erilaisista viestintäkanavista ja -välineistä
 • osaamisen kuvankäsittely- ja editointiohjelmista

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu:

 • tiivis osallistuminen tapahtuman tuotantoprosessiin osana Museoviraston tiimiä ennen seminaaria ja sen aikana
 • osallistuminen seminaarin sisällön suunnitteluun ja toteuttamiseen
 • yhteydenpito mm. tilavuokraajaan, tekniseen toteuttajaan ja muihin kumppaneihin
 • seminaarista tiedottaminen ja viestiminen eri kanavissa ja eri välineillä
 • seminaarimateriaalien tuottaminen ja koostaminen (verkkoaineistot)
 • seminaariin ilmoittautumisten koordinointi
 • yhteydenpito seminaarin puhujiin ja käytännön järjestelyt (esim. mahdolliset matkavaraukset)
 • kiinnostuksesta ja valmiudesta riippuen myös mm. tilaisuuden dokumentointi, videoiden tekeminen tai muun tapahtumaan liittyvän idean toteuttaminen
 • lisäksi mahdollisesti muita Museoalan kehittäminen -yksikön toimialaan kuuluvia työtehtäviä

Ajankohta ja kesto: aloitus syyskuun alussa tai sopimuksen mukaan (yht. 3 kk)

Työn luonne: Kokoaikatyö

Palkka: 1500 euroa/kk

Harjoittelijoiden määrä: 1

Palkkaukseen tai muuhun rahoitukseen liittyvät lisätiedot: Toivomme hakemukseen maininnan mahdollisesta korkeakoulun harjoittelutuesta.

Sijainti: Museovirasto, Helsinki (osittain etätyötä)

Viimeinen hakupäivä: 31.5.2023

Hakemukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen anni.alho@museovirasto.fi

Lisätietoja:

Anni Alho , puh. 0295 33 6443, sähköposti anni.alho@museovirasto.fi