Museoalan Teemapäivät 2021
Kuva: Matti Poutvaara. Museovirasto: Kansatieteen kuvakokoelma.

Museoalan Teemapäivät 2021

Teema: Tiedon lähteiltä valtavirtaan
Ajankohta: 8.11.2021
Paikka: verkkotapahtuma
Järjestäjä: Museoalan kehittäminen, Museovirasto
Twitter: #teema21
Facebook: Museoalan Teemapäivät
Instagram: museoalanteemapaivat

Teemapäivien ohjelma
Ilmoittaudu Teemapäiville 3.11.2021 mennessä.

Nyky-yhteiskunnassa tietoa on saatavilla jatkuvasti ja valtavasti. Tutkittua tietoa tarvitaan päätöksenteon tueksi ja vastaamaan monimutkaistuvan yhteiskunnan suuriin kysymyksiin. Samaan aikaan julkinen keskustelu kärjistyy, ja tutkitun tiedon rinnalla huomiosta kilpailevat vaihtoehtoiset faktat. Kenen ääni kuuluu kovimmin ja ketä haluamme uskoa? Mitä annettavaa kulttuuriperinnöllä ja museoilla on keskustelulle?

Tämän vuoden Teemapäivät järjestetään maksuttomana verkkotapahtumana. Teemapäivillä käsitellään tietoon liittyviä kysymyksiä. Millainen tieto löytää yleisönsä? Mikä on museoiden vahvuus tiedon tuottajina, säilyttäjinä ja välittäjinä? Miten museoiden tieto kiinnittyy yhteiskunnalliseen keskusteluun?

Teemapäivät ovat osa Tutkitun tiedon teemavuotta, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteinen hanke. Teemavuosi kokoaa yhteen tapahtumia ja tekoja, joiden avulla muodostuu monipuolinen kuva tutkitusta tiedosta ja sen roolista esimerkiksi yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta. Lue lisää Tutkitun tiedon teemavuodesta.

Ilmoittaudu Teemapäiville 3.11.2021 mennessä.

Lisätietoja ja yhteydenotot:
Anu Niemelä 0295 33 6015
Anna Alavuotunki 0295 33 6019
Emma Harju 0295 33 6030
Mikko Santalahti 0295 33 6087

Sähköposti: etunimi.sukunimi@museovirasto.fi tai teemapaivat@museovirasto.fi

TTT Vlogo ISO