Tutkimaton tieto -verkkokeskustelu 11.10.2021

Museovirasto järjestää kaikille ilmaisen Tutkimaton tieto -verkkokeskustelun maanantaina 11.10. klo 13.30-15. Tapahtuma johdattelee Museoalan Teemapäivien 2021 ohjelmaan.

Keskustelussa suunnataan katse museoiden laajoihin kokoelmiin ja aineistoihin, jotka ovat tutkimattoman tiedon loputon varanto. Tiedon tuotantoa joukkoistetaan ja kansalaistieteen havainnot vahvistavat tieteellistä tutkimusta. Museot tallentavat aktiivisesti nykypäivän ilmiöitä ja ihmisten kokemuksia. Millainen vastuu museoilla on kerätyn aineiston avaamisessa ja hyödyntämisessä? Miten museoiden kokoelmat ja aineistot saataisiin entistä laajemmin tutkijoiden käyttöön? Millaista piilevää potentiaalia on vielä hyödyntämättä yliopistojen ja museoiden välisessä yhteistyössä?

Keskustelua moderoi Museoviraston pääjohtaja Tiina Merisalo. Mukana keskustemassa ovat Marko Hyvärinen (Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus), Kirsi Ojala (Espoon kaupunginmuseo), Elina Räsänen (Helsingin yliopisto) ja Tapani Sainio (opetus- ja kulttuuriministeriö).

Keskustelua voi seurata verkossa (linkki ilmoitetaan myöhemmin).