U0 A3011
Kuva: Museovirasto.

Tutkimaton tieto -verkkokeskustelu 11.10.2021

Museovirasto järjestää osana Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmaa maksuttoman, avoimen Tutkimaton tieto -verkkokeskustelun maanantaina 11.10. klo 13.30–15.

Keskustelun tallenne on katsottavissa 27.10.2021 asti.

Keskustelussa suunnataan katse museoiden laajoihin kokoelmiin ja aineistoihin, jotka ovat tutkimattoman tiedon loputon varanto. Tiedon tuotantoa joukkoistetaan ja kansalaistieteen havainnot vahvistavat tieteellistä tutkimusta. Museot tallentavat aktiivisesti nykypäivän ilmiöitä ja ihmisten kokemuksia. Millainen vastuu museoilla on kerätyn aineiston avaamisessa ja hyödyntämisessä? Miten museoiden kokoelmat ja aineistot saataisiin entistä laajemmin tutkijoiden käyttöön? Millaista piilevää potentiaalia on vielä hyödyntämättä yliopistojen ja museoiden välisessä yhteistyössä?

Keskustelua moderoi Museoviraston pääjohtaja Tiina Merisalo. Mukana keskustelemassa ovat Marko Hyvärinen (Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus), Kirsi Ojala (Espoon kaupunginmuseo), Elina Räsänen (Helsingin yliopisto) ja Tapani Sainio (opetus- ja kulttuuriministeriö).

Tutkitun tiedon teemavuosi on opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteinen hanke. Teemavuosi kokoaa yhteen tapahtumia ja tekoja, joiden avulla muodostuu monipuolinen kuva tutkitusta tiedosta ja sen roolista esimerkiksi yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta. Lue lisää Tutkitun tiedon teemavuodesta 2021.

Lisätietoja ja yhteydenotot:
Anu Niemelä 0295 33 6015
Anna Alavuotunki 0295 33 6019
Emma Harju 0295 33 6030

Sähköposti: etunimi.sukunimi@museovirasto.fi tai teemapaivat@museovirasto.fi


TTT Vlogo ISO