Työpajat 9.11.2021

Teemapäivät jatkuvat tiistaina 9.11.2021 Dynamo-hankkeen, FINSCI-hankkeen ja kulttuuriperintöstrategiatyöryhmän järjestämillä työpajoilla, joissa käsitellään tietoa, tunteita ja tulevaisuutta. Ilmoittaudu työpajoihin 3.11.2021 mennessä. Työpajoihin mahtuu rajallinen määrä osallistujia, joten varmista paikkasi nopeasti.

Järjestäjä: Suomen Metsämuseo Lusto, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osasto
Aika: 9.11.2021 klo 13–16 (1h/museo)
Paikka: Verkossa
Maksimiosallistujamäärä: 6 museota, joista kustakin työpajaan voi osallistua useampi henkilö

Dynamo-hanke (Suomen Metsämuseo Lusto, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden osasto) järjestää verkkotilaisuuden, jossa työskennellään tulevaisuusaiheen äärellä. Tule mukaan tilaisuuteen kuulemaan hankkeen kokemuksia dynaamisen museon ja tulevaisuusperintöverstaan kehittämisestä, sekä suunnittelemaan ohjatusti oman museon tulevaisuusperintöverstaan aihio.

Ilmoita museosi työpajaan 6.11.2021 mennessä.

Lisätietoa työpajasta.

Järjestäjä: FINSCI-hanke
Aika: 9.11.2021 klo 13–16
Paikka: Kansallismuseon Vaunuvaja
Maksimiosallistujamäärä: 25

Johanna Kaakinen pitää 8.11. puheenvuoron Kiinnostus, ällistys, uteliaisuus – tunteiden kautta tehokkaaseen oppimiseen. Tässä mini-hackathonissa syvennytään tarkemmin puheenvuoron aiheeseen ja mennään sanoista tekoihin. Mini-hackathonin teema on museo- ja kirjastokävijöiden tunnekokemus: tunteiden herättäminen, mittaaminen ja mittauksesta saatavan tiedon hyödyntäminen oppimisen ja kävijäkokemuksen väkevöittäjänä näissä ympäristössä.

Ilmoittaudu työpajaan 6.11.2021 mennessä.

Lisätietoa työpajasta.

Järjestäjä: Kulttuuriperintöstrategiatyöryhmä
Aika: 9.11.2021 klo 9–11
Paikka: Verkossa
Maksimiosallistujamäärä: 50

Suomelle valmistellaan sen ensimmäinen kulttuuriperintöstrategia vuosina 2021-2022. Tulevan strategian aikajänne on vuoteen 2030 asti. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on vahvistaa kulttuuriperintötiedon asemaa yhteiskunnassa. Työapajassa keskustellaan, miten kulttuuriperintötietoa tulevaisuudessa tuotetaan ja käytetään. Miten muistiorganisaatiot voivat osaltaan edistää yhteiskunnan kannalta relevantin kulttuuriperintötiedon muodostumista?

Ilmoittaudu työpajaan 6.11.2021 mennessä.

Lisätietoa työpajasta.