Ihmisiä kiinnittämässä post it -lappuja tummaan tiiliseinään.

Tunne tietosi-työpaja

Järjestä: FINSCI-hanke
Aika: 9.11.2021 klo 13–16
Paikka: Kansallismuseon Vaunuvaja
Maksimiosallistujamäärä: 25

Johanna Kaakinen pitää 8.11. puheenvuoron Kiinnostus, ällistys, uteliaisuus – tunteiden kautta tehokkaaseen oppimiseen. Tässä mini-hackathonissa syvennytään tarkemmin puheenvuoron aiheeseen ja mennään sanoista tekoihin. Mini-hackathonin teema on museo- ja kirjastokävijöiden tunnekokemus: tunteiden herättäminen, mittaaminen ja mittauksesta saatavan tiedon hyödyntäminen oppimisen ja kävijäkokemuksen väkevöittäjänä näissä ympäristössä.

Mini-hackathon alkaa lyhyellä kertauksella aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta. Tämän jälkeen käydään ryhmäkeskustelu siitä, millä tavalla tunteet ja niiden ymmärtäminen näkyvät tällä hetkellä osallistujien työssä. Sen jälkeen osallistujien ideointia vauhditetaan demolla siitä, miten eri tavoin tunteita voidaan mitata ja tutkia.

Mini-hackathonissa osallistujat muodostavat itse ryhmiä ja päättävät, mihin ongelmaan etsivät ratkaisua. Ongelma ja ratkaisu voivat olla pieniä – tavoitteena on, että hackathonissa syntyy ratkaisuja, jotka voidaan viedä arkeen. Ratkaisu voi olla vaikkapa konsepti uudenlaisesta tavasta esitellä tietoa kirjastossa tai tutkimusidea siitä, miten museokävijöiden tunteista voidaan kerätä tarkempaa tietoa.

Ryhmät dokumentoivat ratkaisunsa videoiksi.

Ilmoittautuminen aukeaa 16.9.2021.

Yhteyshenkilö: Saara Rastio, saara.rastio@gmail.com