Museovirasto 002 Vaaka

Tietosuojaselosteet ja asiakirjajulkisuuskuvaus

Museoviraston asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintayksikön on julkisuusperiaatteen toteuttamista varten ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) 28 § mukaisesti. Museovirasto on tiedonhallintalain tarkoittama tiedonhallintayksikkö.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa yleiskuva siitä, miten Museoviraston asiarekisteri ja palvelujen tiedonhallinta ovat jäsentyneet, ja millaisia tietovarantoja organisaatiossa hallinnoidaan.

Kuvauksen tavoitteena on auttaa asiakkaita kohdistamaan ja yksilöimään tietopyyntönsä julkisuuslain mukaisesti. Mahdollisuus saada tieto siitä, mitä tietovarantoja viranomaisella on, palvelee hallinnon avoimuutta.

Asiakirjajulkisuuskuvauksessa on annettu esimerkinomaisesti hakutekijöitä, joilla tietoja voidaan hakea tietovarannon sisältämistä tietojärjestelmistä. Asiakirjajulkisuuskuvaus sisältää myös ohjeet siitä, miten tietoja voidaan pyytää. Neuvontaa tietopyyntöjen ja aineistotilausten tekemiseen saa edelleen myös henkilökohtaisesti.

Asiakirjajulkisuuskuvauksesta ilmenee myös se, onko tietoaineisto saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla.