Kuvakokoelmat.fi -kuvamyyntijärjestelmä

Tietojärjestelmän nimi

Kuvakokoelmat.fi

Tietojärjestelmän vastuutaho

Museovirasto
PL 913
00101 Helsinki

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja -henkilö

Arkisto- ja tietopalvelut / Kuvakokoelmat
Hannu Häkkinen
p. 0295 33 6103
Sähköposti: hannu.hakkinen@museovirasto.fi

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Palvelun avulla voi selailla Museoviraston kuva-arkiston digitoituja kokoelmia ja tutustua kuvalliseen kulttuuriperintöömme. Palvelun avulla voi myös ostaa korkearesoluutioisia kuvatiedostoja ja kertakäyttöoikeuksia kuvien julkaisemista varten. Ostettujen kuvien maksaminen tapahtuu pankki- tai luottokorttitunnuksilla.

Tietolähteet

Museoviraston ja sen museoiden kokoelmahallintajärjestelmä.

Tietojen päivitystiheys

Jatkuva

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys

Julkinen

Tietojärjestelmän julkinen osoite

https://www.kuvakokoelmat.fi

Julkiset tiedot tietoryhmittäin

Kaikki

Salassa pidettävät tiedot

Ei ole