Musketti-kokoelmahallintajärjestelmä

Tietojärjestelmän nimi

Musketti

Tietojärjestelmän vastuutaho

Museovirasto
PL 913
00101 Helsinki

Tietojärjestelmän vastuuyksikkö ja -henkilö

Arkisto- ja tietopalvelut / Tiedonhallinta / Terhi Aho

Tietojärjestelmän käyttötarkoitus

Ylläpitää tietoa Museoviraston esine- ja kuvakokoelmista.

Tietolähteet

Museovirastossa ja sen museoissa säilytettävien esineiden ja kuvien tiedoista tutkijoiden kirjaamat tunniste, luokittelu ym. tiedot.

Tietojen päivitystiheys

Jatkuva

Tietojen julkisuus/salassa pidettävyys

Julkinen

Tietojärjestelmän julkinen osoite

Ei ole

Julkiset tiedot tietoryhmittäin

Hankintaerä

Esine
Museo
Kokoelmat
Toimijat
Paikat
Sijaintipaikat
Toimenpiteet
Asiasanat
Luokitus
Ohjaustiedot

Salassa pidettävät tiedot

Ei ole