Materialbeställning, arkiv

Denna blankett används för att beställa material till forskarsalen. Materialet levereras till forskarsalen vid önskad tidpunkt. Observera dock att leveranstiden är minst två veckor. Du kontaktas om leveranstiden är längre eller om materialet inte kan levereras.

Tyvärr funkar inte formuläret med Internet Explorer. Du kan fylla formuläret med webbläsare som Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Obs! Leveranstiden för materialet är två kalenderveckor. Materialet förvaras i forskarsalen i tre dygn.

Material som beställs

Huvudserie, serie, privat samling etc., exempelvis Historiska bildsamlingarna eller Journalistiska bildarkivet JOKA.

Beskriv temat så detaljerat som möjligt, t.ex. händelse, tidpunkt, plats, person. Om du letar efter bilder av en person, ange personens födelse- och/eller dödsår. Om du känner till identifierande uppgifter om det material du vill ha, fyll i punkterna nedan enligt behov.

Du kan bifoga upp till 5 filer.

t.ex. publiceringsår

om känt

t.ex. publikation där de bilder som söks har publicerats eller där det finns hänvisningar till det material som söks.

Försäkran

Jag försäkrar att de uppgifter jag uppgett är korrekta. Jag förbinder mig att följa de regler för användning och materialspecifika anvisningar som getts av avdelningen Arkiv- och informationstjänster, upphovsrätts- och dataskyddslagstiftningen samt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Dokument får inte användas på ett sätt som skadar eller skändar den person som dokumentet gäller eller en närstående till denna person, eller för att kränka andra sådana intressen som skyddas av sekretess. Jag förbinder mig att följa detta och är medveten om att brott mot sekretessen är straffbart.