Utredningsblankett

Utredningsblanketten för understöd för de finska världsarvsobjektens forsknings- och utvecklingsprojekt som beviljats understöd innan 2018 kan laddas ned här:

Utredningsblankett

Den undertecknade blanketten skickas per epost till addressen: kirjaamo@museovirasto.fi

eller per post till addressen:
Museiverket
PB 913
00101 HELSINGFORS

Mer information: stefan.wessman@museovirasto.fi