Anvisningar för elektronisk kommunikation

I e-tjänsten kan privatpersoner och samfund ansöka om Museiverkets bidrag samt sköta andra ansökningsärenden.

I e-tjänsten kan du:
• fylla i och skicka ansökningar
• komplettera ansökningar
• mottaga beslut
• ansöka om ändring till beslutet
• göra redovisningar

Inloggning till e-tjänsten

Katso-autentiseringen upphör i e-tjänsten för statsunderstöd – från 16.3.2020 loggar man in i e-tjänsten med Suomi.fi-identifiering och en del organisationer kan övergå till Suomi.fi-fullmakter.
Instruktioner för inloggningen hittas här:

https://minedu.fi/sv/inloggnin...

Mera information om Suomi.fi-identifikation

Logga in i e-tjänsten

De kommuner, församlingar, läroverk, stiftelser, näringssammanslutningar, offentliga myndigheter samt företag och föreningar som har fler än en person med namnteckningsrätt, kan ännu inte använda Suomi.fi-tjänsten.