Anvisningar för elektronisk kommunikation

I e-tjänsten kan privatpersoner och samfund ansöka om Museiverkets bidrag samt sköta andra ansökningsärenden.

I e-tjänsten kan du:
• fylla i och skicka ansökningar
• komplettera ansökningar
• mottaga beslut
• ansöka om ändring till beslutet
• göra redovisningar

Inloggningen i e-tjänsten sker via den Suomi.fi-identifiering som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata genom att använda personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Alla som har använt Katso-tjänsten kan övergå till Suomi.fi-fullmakter.

Katso-tjänsten upphör i slutet av 2020 och därför lönar det sig att övergå från Katso-fullmakterna till Suomi.fi-fullmakterna så snart som möjligt.

Instruktioner för Inloggning och fullmakter hittas här:

Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdes ärendehanteringstjänst för statsunderstöd: bruksanvisning för sammanslutningar

https://minedu.fi/sv/inloggnin...

Mera information om Suomi.fi-identifikation

Logga in i e-tjänsten