Anvisningar för elektronisk kommunikation

Ansökningar om statsunderstöd som delas ut av Museiverket lämnas in och administreras via ett elektroniskt ansökningssystem. Inloggningen i systemet ändras i år 2020. Katso-identifieringstjänsten tas ur bruk och i fortsättningen används suomi.fi-identifieringstjänsten. Var vänlig och granska att er organisation har giltiga suomi.fi-fullmakter.

Katso-fullmakten

I e-tjänsten kan du ansöka om Museiverkets bidrag.

Logga in i e-tjänsten som privatperson

Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Person-knappen.

Logga in i e-tjänsten som sammanslutning

Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Organisation-knappen. På följande sida välj Katso OTP som autentiseringssättet.

I e-tjänsten kan du

• fylla i och skicka ansökan
• komplettera ansökan
• ta emot beslut
• ansöka om ändring i beslutet
• göra redovisning.

Använd en allmän webbläsare

E-tjänsten fungerar bäst med följande versioner:
• Internet Explorer (IE), versioner 10-11
• Mozilla Firefox (FF), version 17 eller nyare
• Mac Safari, version 7 eller nyare.

Tidsgräns för anslutning

En anslutning som inte används stängs efter 30 minuter. Spara uppgifterna som du fyller i med jämna mellanrum. Uppgifterna som du sparar lagras oavsett avbrytningen. Du kan återvända för att komplettera din ofullbordade ansökan fram till ansökningsfristen.

Du hittar din ofullständiga ansökan genom att gå till huvudmenyn och klicka på Egna ansökningar, punkten Oavslutade.

Samtycke av elektronisk kommunikation

Före ansökningen ska skickas ber tjänsten dig att kryssa för punkten Jag ger mitt samtycke att beslut som angår ansökan delges elektroniskt. Samtycket betyder att beslutet om din skickade ansökning ges via e-tjänsten. Du får ett e-postmeddelande om att beslutet anlänt.

Använd e-tjänsten som sammanslutning

Använd e-tjänsten som privat person