Använd e-tjänsten som sammanslutning

Logga in i e-tjänsten som sammanlutning
Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Organisation-knappen. På följande sida välj Katso OTP som autentiseringssättet.

Inloggning

Se allmänna instuktioner

Användningen förutsätter inloggning. För att logga in ska din sammanslutning ha en giltig
•    Katso-kod som förutsätter
•    ett FO-nummer

Du kan få en avgiftsfri Katso-kod från Skatteförvaltningens Katso-servise

Ytterligare information om FO-numret

Om din sammanslutning inte ännu har ett FO-nummer eller en Katso-kod, börja skaffa dem redan nu.

Inloggning

Användning av e-tjänsten förutsätter inloggning.

Att granska egna uppgifter

Om du är en ny kund, öppnas sidan Egna uppgifter efter inloggningen. Fyll i dina uppgifter på sidan och spara dem, så att de finns lagrade i Museiverkets kundregister. Gå därefter till fliken Öppna utlysningar.

Om du tidigare har varit Museiverkets kund, öppnas e-tjänstens första sida efter inloggningen. Informationen om dig finns färdigt i Museiverkets kundregister. Granska trots allt dina uppgifter via punkten Egna uppgifter innan du gör en ny ansökan. Gå därefter till fliken Öppna utlysningar.

Registerbeskrivning

Adressuppgifter

Du kan ha två adresser i kundregistret, en adress i hemlandet och en i utlandet. När du väljer land kan du definiera vilken adress du använder.

Bankkonto

Bankkontot som finns på sidan Egna uppgifter är ditt huvudsakliga bankkonto. Det sparas i kundregister och är förinställt som bankkonto i dina nya ansökningar.

Om dina bankuppgifter ändras ska du byta bankkontot på sidan Egna uppgifter. Att ändra bankkontot på sidan Egna uppgifter påverkar inte bankkontoinformationen i redan skickade eller avslutade ansökningar.

Ansökningsenligt bankkonto

Det är möjligt att spara ett bankkonto som används endast för en viss ansökan. Det bankkonto som du anger används endast i betalningar som gäller denna ansökan. Det ändrar inte på det kontonummer som tidigare sparats i kundregistret och som används för andra betalningar.

Öppna utlysningar

På fliken Öppna utlysningar ser du vilka Museiverkets bidrag som är öppna för ansökning. Som privatperson ser du endast de stipendieutlysningar som är avsedda för privatpersoner och arbetsgrupper.

Att göra en ny ansökan

Inled en ny ansökan på sidan Öppna utlysningar. Välj Gör ny ansökan. Välj språket vilket du vill göra ansökningen med. Det språk som du använt när du loggat in till tjänsten är förinställt.

På ansökans först flik ser du informationen som finns sparad i kundregistret. Om du vill uppdatera dina uppgifter, gå till sidan Egna uppgifter. Återvänd till ansökan via sidan Egna ansökningar, fliken Ofärdiga.

Spara varje flik i ansökan innan du fortsätter till nästa.

När du skickat ansökan, sparas den på sidan Egna ansökningar, fliken Avsända.

Ansökans bilagor

De dokumentformat och antalet som godkänns definieras på ansökningsblanketten. En enskild bilaga får inte överstiga 2 Mb.
Skydda, kryptera eller använd inga andra specialegenskaper på bilagorna. De hindrar att ansökan kan handläggas.

Egna ansökningar

På sidan Egna ansökningar ser du hur din ansökan handläggs i olika skeden.

Ofärdiga
På fliken Ofärdiga ser du alla ansökningar du påbörjat, men inte har skickat. Du kan fortsätta att fylla i de påbörjade ansökningarna via länken Redigera. Du kan redigera din ofullbordade ansökan fram till ansökningsfristen och tills du tryckt på knappen Skicka.

Efter att ansökningstiden slutat kan du inte längre skicka ansöka, men du kan åskåda dina oavslutade ansökningar. Ansökningarna visas i fallande ordning, den nyaste lagringen först. Du kan ordna vyn genom att klicka på spaltrubrikerna. Museiverket ser inte dina oavslutade ansökningar. Du kan radera ansökan med kommandot Radera.

Avsända
På fliken Avsända ser du alla de skickade ansökningar som Museiverket inte ännu har fattat beslut om. Ansökningarna visas i fallande ordning, den senast skickade ansökan först. Du kan ordna vyn genom att klicka på spaltrubrikerna.

Ansökan får Museiverkets diarienummer omedelbart efter att den är officiellt mottagen och den har sparats i ämbetsverkets system. Om din ansökan inte får ett diarienummer inom ett par dagar utan endast har ett temporärt lagringsnummer, kontakta Museiverket på asiointi@museovirasto.fi. Det kan förekomma fördröjning på grund av att tjänsten samtidigt belastas av flera användare.

Ansökningen du skickat sparas med tillhörande bilagor på sidan Ansökningens handläggningsskeden. Du når sidan genom länken Bläddra.

Komplettering av ansökan
I och med e-tjänsten kommer ansökningarna att handläggas snabbare än tidigare. Därför är det viktigt att din inlämnade ansökan är så fullständig som möjligt redan inom ansökningstiden. Via länken Komplettera kan du komplettera ansökningen inom ramen för ansökningstiden. Efter det upphör länken att fungera.

Du kan bifoga högst fem bilagor, storleken på en bilaga får inte överskrida 2 Mb. Du får ett e-postmeddelande om att kompletteringen sparats i systemet.

Annullering av ansökan
Via länken Avbryt kan du annullera din ansökan. Du får ett e-postmeddelande om att annulleringen sparats i systemet. Beakta att när du annullerar ansökan avslutar det omedelbart handläggningen av ditt ärende.

Avgjorda
På fliken Avgjorda ser du alla dina skickade ansökningar som Museiverket har fattat beslut om. Ansökningarna visas i fallande ordning, den senast skickade ansökningen först. Du kan ordna vyn genom att klicka på spaltrubrikerna.

Du får ett e-postmeddelande om besluten som sparas i e-tjänsten. Beslutet sparas på sidan Ansökningens handläggningsskeden. Du kommer dit genom länken Ansökningens handläggningsskeden.

Rättelseyrkan

Bekanta dig med anvisningarna om rättelseyrkan för yrkan skickas. Rättelseyrkan ska göras inom 30 dagar från beslutets delfående, den dagen oräknad. Skicka rättelseyrkan med tillhörande bilagor som enskilda filer via länken Rättelseyrkan på sidan som öppnas. Det kan finnas högst fem bilagor och storleken på en bilaga får inte överskrida 2 Mb.

Ändringsbegäran

Du kan ansöka om ändring i ett positivt beslut. Gör ändringsbegäran med en särskild blankett som öppnas via länken Begäran om ändring. Välj vilken typ av ändring du ansöker om och beskriv samt motivera den. Av bilagan Stipendiets villkor och begränsningar som är bifogad till beslutet, framgår hurdana ändringar som är möjliga för ditt stipendium och när de ska åtgärdas.

De mest vanliga ändringarna är:
• ändring av användningsändamål
• förlängning eller förflyttning av användningstiden och/eller redovisningstiden

Redovisning

Gör redovisningen inom utsatt tid på den hänvisade blanketten som öppnas via länken Redovisning. Anvisningar till att redovisa finns i redovisningsblanketten.