800Px Vanhan Rauman Kulttuuriymparisto. Kuvaaja: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Sampo Kiviniemi 2013

Bilagor

Bilagorna till ansökan kan bekantas här

Information om transportmedel 

pdf Liite 1 Kohteen tiedot (180 KB)
Restaureringsplan 

pdf Restaureringsplan (98.1 KB)
Bilaga till restaureringsbidraget för flygplanet (endast på finska) 

pdf Perinneilma-aluksen huoltoilmoitus (54.8 KB)
Om du söker ett bidrag för renovering av varvets maskiner och utrustning, kan du ladda restaureringsplan här 

Ytterligare information lvavustus@museovirasto.fi