800Px Vanhan Rauman Kulttuuriymparisto. Kuvaaja: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Sampo Kiviniemi 2013

Bilagsblanketter

Bilaga till redogörelse för beviljat bidrag

Ytterligare information lvavustus@museovirasto.fi