1024Px Aulangonpuisto. Kuvaaja: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Mikkoau 2017

Understöd för vård av kulturmiljöobjekt

Museiverket ska ha mottagit bidragsansökningarna inom utsatt tid. Med ansökningstiden garanteras likabehandling av de sökande. Ansökningar som kommit in för sent beaktas inte.

Syftet med understödet är att möjliggöra en bevaring av de kulturmiljöer och -objekt där det inte finns några andra statliga bidrag som kan sökas för vården och underhållet av dessa objekt. Understödet kompletterar Museiverkets restaureringsbidrag och understöd för vård av fornlämningsområden. Sådana projekt som säkerställer att objektets historiska värden och miljön bevaras prioriteras.

Bidrag kan sökas av privatpersoner eller samfund.

Det går endast att söka bidrag för ett objekt åt gången. Ett nytt bidrag beviljas inte om ett bidrag som tidigare beviljats objektet är outnyttjat eller om Museiverket inte har godkänt användningen av bidraget eller kontoutredningen.  

Bidragen är avsedda som delfinansiering av projektets totala kostnader. Bidragets andel av projektets godkända helhetskostnader kan vara högst 50 % av det understödda projektets realiserade utgifter.

Ansökning och handläggningstid

Bidrag söks via e-tjänsten. Om beslutet meddelas skriftligen i e-tjänsten. Avgörandet meddelas inom 180 dygn efter att ansökningstiden gått ut.

Användning av e-tjänsten kräver inloggning. För inloggning ska den sökande sammanslutningen ha en gällande Katso-kod. Koden förutsätter också ett FO-nummer. Du får en kostnadsfri Katso-kod från Skattemyndighetens Katso-tjänst.

Inloggning i e-tjänsten för privatpersoner
Välj MV som ämbetsverk i rullgardinsmenyn på inloggningssidan. Klicka sedan på ikonen för personinloggning.

Inloggning i e-tjänsten för sammanslutningar
Välj MV som ämbetsverk i rullgardinsmenyn på inloggningssidan. Klicka därefter på Organisation och välj Katso OTP som autentiseringssättet.

Mer information: kyavustus@museovirasto.fi
Kontaktuppgifter i specialfrågor: tfn 0295 33 6260 måndagar kl. 12.30–15.