1024Px Aulangonpuisto. Kuvaaja: Wiki Loves Monuments, CC BY-SA 4.0 Mikkoau 2017

(Understöd för vård av kulturmiljöobjekt)

Understöd för vård av kulturmijöobjekt delades ut år 2018.

För år 2019 ska man ansöka restaureringsbidrag för byggnader och kulturmiljöobjekt

Kriterierna för understödet 2018