Museovirasto 098 Web

Förhandlingar enligt museiförordningen

Landskapsmuseerna, de regionala konstmuseerna och de nationella specialmuseerna förhandlar med Museiverket om prioriteringar och mål för den regionala eller riksomfattande verksamheten med bestämda årsintervaller.

Förhandlingarna är lagstadgade. En förutsättning för erhållande av förhöjd statsandel avsedd för museer är att ett landskapsmuseum, regionalt konstmuseum och nationellt specialmuseum har en plan för prioriteringar och mål för den regionala eller riksomfattande verksamheten (Statsrådets förordning om museer 1192/2005).

Landskapsmuseernas förhandlingar
De regionala konstmuseernas förhandlingar
De nationella specialmuseernas förhandlingar

Mer information om statsbidragssystemet:

Museoiden rahoitus 
Kulttuurin valtionosuusjärjestelmän uudistus

Museolaki 729/1992 [FINLEX]
Valtioneuvoston asetus museoista 1192/2005 [FINLEX]