De regionala konstmuseernas förhandlingar

De regionala konstmuseerna får förhöjd statsandel som stöd för sin verksamhet. Villkoret för att få detta stöd är att museet har en plan för prioriteringarna och målen för den regionala verksamheten (Statsrådets förordning om museer 1192/2005). Museerna förhandlar om dessa med Museiverket med bestämda årsintervaller.

Museernas planer för åren 2014–2017

Planerna för åren 2014–2017 förhandlades fram våren 2014. De regionala konstmuseerna gör upp sina planer utgående från fyra uppgiftshelheter:

  • Utveckling av den regionala museiverksamheten och samarbetet
  • Regionalt samlingsarbete, forskning och dokumentation
  • Tillgänglighet till och förmedling av information om bildkonst och visuell kultur
  • Regionalt påverkningsarbete och experttjänster

Helsingin taidemuseo HAM
Hämeenlinnan Taidemuseo
Joensuun Taidemuseo Onni
Jyväskylän taidemuseo
Kemin taidemuseo
Kuopion taidemuseo
Lahden museot
Lappeenrannan taidemuseo
Mikkelin taidemuseo
Nelimarkka-museo
Oulun taidemuseo
Porin taidemuseo
Rovaniemen taidemuseo
Tampereen taidemuseo
Turun taidemuseo
Vaasan kaupungin museot