Landskapsmuseernas förhandlingar

Landskapsmuseerna får förhöjd statsandel som stöd för sin verksamhet. Villkoret för att få detta stöd är att museet har en plan för prioriteringarna och målen för den regionala verksamheten (Statsrådets förordning om museer 1192/2005). Museerna förhandlar om dessa med Museiverket med bestämda årsintervaller.

Museernas planer för åren 2014–2017

Planerna för åren 2014–2017 förhandlades fram hösten 2013. Landskapsmuseerna gjorde upp sina planer utgående från fyra uppgiftshelheter:

  • Utveckling av den regionala museiverksamheten
  • Främjande av bevarandet av kulturmiljön
  • Tillgången till information om kulturarvet och vidareförmedling av kulturarvet
  • Regionalt påverkningsarbete och samarbete

Etelä-Karjalan museo
Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo
Helsingin kaupunginmuseo - Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
Hämeenlinnan kaupunginmuseo (Kanta-Häme)
Kainuun museo
Keski-Suomen museo
K. H. Renlundin museo - Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo (Pohjois-Savo)
Kuopion luonnontieteellinen museo
Kymenlaakson museo
Lahden museot (Päijät-Häme)
Lapin maakuntamuseo
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
Pohjois-Karjalan museo
Pohjois-Pohjanmaan museo
Porvoon museo (Itä-Uusimaa) Satakunnan Museo
Savonlinnan maakuntamuseo (Etelä-Savo) Tampereen museot Vapriikki (Pirkanmaa) Tornionlaakson maakuntamuseo
Turun Museokeskus (Varsinais-Suomi) Vaasan kaupungin museot (Pohjanmaa)