De nationella specialmuseernas förhandlingar

De nationella specialmuseerna får förhöjd statsandel som stöd för sin verksamhet. Villkoret för att få detta stöd är att museet har en plan för prioriteringarna och målen för den riksomfattande verksamheten (Statsrådets förordning om museer 1192/2005). Museerna förhandlar om dessa med Museiverket med bestämda årsintervaller.

Museernas planer för åren 2015–2018

Planerna för åren 2015–2018 förhandlades fram hösten 2014. Prioriteringarna och målen för hela verksamheten skrevs in i planerna, med hänsyn till museets riksomfattande uppgift. Förnyelsen var en del av det utvecklingsarbete inom det nationella specialmuseisystemet som genomfördes år 2014.  

Arkkitehtuurimuseo
Designmuseo
Forum Marinum
Lusto - Suomen Metsämuseo
Mobilia Auto- ja tiemuseo
Saamelaismuseo Siida
Suomen Ilmailumuseo
Suomen käsityön museo
Suomen lasimuseo
Suomen maatalousmuseo Sarka
Suomen rautatiemuseo
Suomen urheilumuseo
Suomen valokuvataiteen museo
Teatterimuseo
Tekniikan museo
Työväenmuseo Werstas