Image. Kuvaaja: Michael St Maur Sheil, Saamelaismuseo Siida

Nationella specialmuseer

I Finland finns 16 nationella specialmuseer, vars uppgift bland annat är att främja och leda museiverksamheten inom sina respektive specialområden.​

De nationella specialmuseerna fungerar som nationella experter inom sina respektive specialområden. De ansvarar för betydande samlingar inom sina specialområden och har även till uppgift att samordna samlingsverksamheten och förvaringsansvaret inom sina respektive områden. De nationella specialmuseerna erbjuder mångsidiga, riksomfattande tjänster och samarbetar aktivt med olika aktörer inom sina specialområden. De nationella specialmuseerna förhandlar med Museiverket om prioriteringar och mål för den riksomfattande verksamheten med bestämda årsintervaller.