Punainentaustalla

Museibranschens Temadagar 2018

Teema: interaktion
Ajankohta: 17.9.–18.9.2018
Paikka: Amos Rex, Helsingfors
Järjestäjä: Utveckling av museisektorn, Museiverket
Twitter: #teema18
Facebook: Museoalan Teemapäivät
Instagram: @museoalanteemapaivat

Interaktion

Allt arbete som utförs på museerna handlar om diskussion och interaktion. I museets kärnbudskap utkristalliseras det som museet står bakom och bygger sin verksamhet på. Genom dem diskuterar man både inom museet och med allmänheten. Förutom kommunikation är det fråga om en öppen verksamhetskultur och genuina möten.

Under Museibranschens Temadagar 2018 funderar man bland annat på hur man kan samtala om konst, kulturarv och museiarbete på ett sådant sätt att människor blir intresserade och känner sig delaktiga. Hur förmedlar man den genuina passionen inifrån museet till människorna utanför? Och hur tar museerna emot allmänhetens iver och möjliggör interaktion? Vems budskap lyssnar museerna på? Vilka utmaningar och möjligheter för den nya kommunikationskulturen med sig för museerna? Ger de nya verktygen möjlighet till äkta samtal?

Vi tar gärna emot era idéer, tankar och förslag angående Temadagarna!


Ytterligare information om Museibranschens Temadagar 2018: Specialsakkunnig Anu Niemelä tel. 0295 33 6015, Anna Alavuotunki tel. 0295 33 6019 ja Eeva Teräsvirta tel. 0295 33 6012. E-post: förnamn.efternamn@museovirasto.fi eller teemapaivat@museovirasto.fi