Teema17 004. Kuvaaja: Travis Nurminen

Tietoa Teemapäivistä

Vuosina 2003-2013 Teemapäivien järjestäjänä toimi Valtion taidemuseon Kehittäminen ja yhteiskuntasuhteet Kehys. Teemapäivien järjestämisvastuu on vuodesta 2014 eteenpäin siirtynyt Museoviraston Kehittämispalvelut -yksikölle.

Teemapäivistä sanottua...

Hyvä tunnelma parasta. Innostavat keskustelut. Järjestelytiimin ote loistava.Sopiva kokoelma eri näkökulmia teeman ympäriltä.

Teemapäivät ovat yksi parhaista seminaareista, joihin olen osallistunut, joten siinä mielessä en osaa niin paljon toivoa parempaa. Ainoastaan äänen toisto saisi olla parempaa ja keskusteluille enenmmän aikaa. Myös pyöreänpöydän keskusteluille tulisi ehdottomasti olla enemmän aikaa.

Upea ja innostava sekä salliva ilmapiiri. En ole ollut missään konferenssissa jossa olisi ollut näin paljon laadukasta keskustelua!

Hyvät ja ajankohtaiset teemat, hyvät puhujat, kansainvälisyys. Ajan hermolla olemisesta en haluaisi luopua, toisaalta museoalan perusteiden huomioimisesta en myöskään.

Teemapäivien Teemat

2017: Vallaton museo
2016: Tulevaisuus. Nyt
2015: Uskalla valita
2014: Kenen museo? Museot ja yhteisöllisyys
2013: Oikeus kokoelmiin! (Katso tallenne: Paneelikeskustelu kulttuuríperinnön avoimuudesta ja saavutettavuudesta)
2012: Yleisöjen parhaaksi! (Katso tallenne: Keskustelua taidemuseoiden yleisöistä)
2011: Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset. Kohti monikulttuurisempaa museota.
2010: Kokoelmapolitiikka nyt - objektit ja dokumentit
2009: Asiantuntijuus - taidemuseotyöntekijän monta hattua
2008: Taidemuseot ja diversiteetti; kulttuurinen monimuotoisuus museoissa ja yhteiskunnassa
2007: Arviointi ja vaikuttavuus taidemuseotyössä
2006:Taidemuseo tutkimusympäristönä, tutkijana ja tutkimuskohteena
2005:Kokoelmatoiminnan haasteet; ovatko kokoelmat passiivinen esinevarasto vai elävää kulttuuriperintöä + Showroom-museomessut
2004: Elinikäinen oppiminen ja tiedollinen saavutettavuus; aikuiskävijä museon vieraana
2003: Yhteisöllisyys taidemuseotyössä: yhteistyö ja verkostoituminen