International collaborative projects

CHARTER Full Horizontal Colour No background
CHARTER-hankkeen tavoitteena on luoda kulttuuriperintöalalle pitkäkestoinen ja kattava osaamisstrategia.

Erasmus+-rahoitteinen CHARTER-hanke käynnistyi tammikuussa 2021 ja jatkuu seuraavat neljä vuotta. Hankkeen tavoitteena on luoda kulttuuriperintöalalle pitkäkestoinen ja kattava osaamisstrategia, jonka avulla taataan, että Euroopan kestävän yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen tueksi on käytössä tarpeelliset kulttuuriperintöalan taidot. Taitoja ja osaamista tarkastellaan hankkeessa muun muassa digitaalisten ja teknologisten sekä vihreään ja siniseen talouteen liittyvien taitojen näkökulmasta.

Hankekonsortio kokoaa yhteen Euroopan kulttuuriperintöalan johtavia koulutusorganisaatioita, verkostoja ja työnantajia. Museovirasto osallistuu asiantuntijana hankkeen sisältöjen suunnitteluun ja kehittämiseen ja vastaa yhdessä Department of Housing, Local Government and Heritage’n (Irlanti) kanssa työpaketista, joka edistää hankkeen laatua ja arviointia. Hanketta koordinoi Universitat de Barcelona.

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta.

Hankkeen kesto: 1.1.2021 – 31.12.2024

Yhteystiedot: Ulla Salmela, ulla.salmela@museovirasto.fi +358 295 33 6251

Hankekumppanit:
Universitat de Barcelona (Espanja)
Akademie der bildenden Künste Wien (Itävalta)
Erasmus Universiteit Rotterdam (Alankomaat)
Fondazione Scuola dei Bieni e delle Attività Culturali (Italia)
Göterborgs Universiteit (Ruotsi)
Università degli studi di Genova (Italia)
Université Sorbonne Paris 13 Nord (Ranska)
Department of Housing, Local Government and Heritage (Irlanti)
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed (Belgia)
Institutul National al Patrimoniului (Romania)
Kultur und Arbeit (Saksa)
Museovirasto (Suomi)
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (Latvia)
Veneranda Fabbrica del Duomo (Italia)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (Slovenia)
The Heritage Council (Irlanti)
E.C.C.O.
Verband der Restauratoren e.V
ENCATC
European Historic Houses
ERRIN
ICOMOS
NEMO
ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional de Alentejo (Portugali)
Eusko Jaurlaritzaren (Espanja)
Freie Hansestadt Bremen (Saksa)
Regione Toscana (Italia)
Västra Götalands Läns Landsting (Ruotsi)

Twitter: www.twitter.com/AllianceCharter

Facebook: www.facebook.com/Charter.Alliance.EU

Instagram: www.instagram.com/Charter.Alliance.EU

LinkeIn: www.linkedin.com/company/charter-alliance-eu

Hankkeen rahoitus: Erasmus+ ohjelman tuki 3 999 605 €

LIVIND blue

Museoviraston johtama LIVIND-hanke keskittyy elävän, aineettoman kulttuuriperinnön ja kestävän kehityksen välisiin kytköksiin ja siihen, miten elävä perintö voi tukea pohjoisten alueiden yhteisöjen hyvinvointia ja elinkeinoja noudattaen kestäviä ja eettisiä toimintatapoja. Hanke alkoi syyskuussa 2021 ja jatkuu kesään 2024. Sen päärahoittaja on ulkoministeriö.

LIVIND tuo yhteen yhdeksän Pohjois-Euroopan maata (Pohjoismaat, Baltian maat ja Puola) eri alue-edustuksineen, joiden välisiä verkostoitumisia ja kumppanuuksia se vahvistaa. Hankkeessa hyödynnetään monipuolisesti verkkovälitteisyyttä, kuten webinaareja, verkkotyöpajoja ja yhteistä kehittämisalustaa, jotka tukevat erilaisten tahojen kuten viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen välistä vaihtoa. Hankkeen kumppanimaissa toteutetaan kevään 2023 aikana yhteensä 20 pilottiprojektia. Lisäksi kootaan ja jäsennetään tutkimustietoa elävän perinnön kehittämistyön tueksi. Hankkeen lopuksi valmistuu verkosta saatava avoin tietopankki, johon kootaan hankkeen eri osioiden tulokset, hyviä käytäntöjä sekä kokemuksia pilottiprojekteista. Hankkeen yhteinen työskentelykieli on englanti.

Kaikki LIVIND-kumppanimaat ovat ratifioineet Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen. Se velvoittaa maita tunnistamaan ja suojelemaan perinnettään yhteisölähtöisesti. Hanke huomioi lisäksi Faron sopimuksen, joka korostaa kulttuuriperinnön yhteiskunnallista merkitystä, sekä YK:n Agenda 2030 -ohjelman kestävän kehityksen tavoitteet.

Lisätietoja hankkeen verkkosivuilta (englanniksi).

Hankkeen kesto: Syyskuu 2021 – toukokuu 2024

Yhteystiedot: Elisa Kraatari, projektikoordinaattori, elisa.kraatari@museovirasto.fi, puh. +358 295 33 6075, Leena Marsio, erikoisasiantuntija, leena.marsio(at)museovirasto.fi, puh. +358 295 336 017

Hankekumppanit

• Suomi: Suomen Kotiseutuliitto, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura

• Ruotsi: Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos

• Norja: Norjan kulttuurineuvosto

• Tanska: Tanskan folkloristiikan arkisto

• Islanti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, Itä-Islannin Tekniikan museo

• Ahvenanmaa: Ahvenanmaan museo

• Färsaaret: Färsaarten kansallismuseo

• Grönlanti: Grönlannin kansallismuseo

• Viro: Viron kansankulttuurin keskus, Tarton yliopisto (UNESCO ICH Chair)

• Latvia: Latvian kansallinen kulttuurikeskus, Latvian kulttuuriakatemia (UNESCO ICH Chair)

• Liettua: Liettuan kansallinen UNESCO-komissio, Liettuan kansallinen kulttuurikeskus

• Puola: Kulttuurin ja kansallisen kulttuuriperinnön ministeriö, Kansallinen kulttuuriperintöneuvosto

• Saamenmaa: Saamelaisneuvosto

• Pohjoismais-baltialainen aineettoman kulttuuriperinnön verkosto (Nordic-Baltic ICH Network)

Facebook: facebook.com/livindproject

Hankkeen rahoitus: Hankkeen kokonaisbudjetti on 463 000 euroa, josta ulkoministeriön osuus n. 84 %, Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön määrärahasta (IBA-rahoitus). Muita rahoittajia ovat Museovirasto ja Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuus NDPC (Northern Dimension Partnership on Culture).

MOI! Museums of Impact is a European cooperation project funded by the Creative Europe Programme. The project aims to develop a self-evaluation model for European museums. The model helps museums to critically evaluate their operations, and to develop their capacity to meet the demands of a changing, more diverse, increasingly digital and ageing society.

The framework will be developed in a series of collaborative cooperation workshops. Throughout the process, the framework will be tested at a number of pilot museums and to allow stakeholders’ knowledge and needs to feed into the developing model. At regular Stakeholders Forums, developers and museums will meet for open dialogues. The final version of the framework will be published in seven languages together with guidance and promotional material. The framework will be openly accessible for all.

Project duration: 1.12.2019 - 30.11.2022

Contact information:
Finnish Heritage Agency, Pirjo Hamari, +358 40 1286005, pirjo.hamari@museovirasto.fi

Project website: http://www.museumsofimpact.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/museumsofimpact/

PARTNERS
Coordinator: Finnish Heritage Agency, FI
BAM! Strategie Culturali, IT
Directorate of Archaeological Museums, Exhibitions and Educational Programmes (DAMEEP),Hellenic Ministry of Culture and Sports, EL
Deutscher Museumsbund/NEMO Network of Museum Organisations, DE
Museum of Cycladic Art, EL
Estonian National Museum/Eesti Rahva Muuseum, EE
Finnish Museums Association, FI
European Museum Academy, NL
Museum Council of Iceland, IS
Stiftung Preussischer Kulturbesitz SPK, DE
MUSIS Steirischer Museumsverband, AT

Associate Partners:
AIM Association of Independent Museums, UK
Danish Agency for Culture and Palaces, DK
National Institute for Museums and Public Collections, PL
Netherlands Museumregister Foundation, NL
ICOM Austria, AT

Funding:
Creative Europe programme of the European Union (COOP2)
Finnish National Agency for Education
The total budget: 735 000 €CultureLabs workshop in Barcelona. Photo: Platoniq (CC-BY-SA 4.0)

CultureLabs is a three-year project funded by the EU’s Horizon 2020 programme, involving nine organisations from six European countries. The units responsible for the project at the Finnish Heritage Agency are the Picture Collections of the Finnish Heritage Agency and the Museum Sector Development Unit.

The project develops innovative methods, digital solutions and tools for participatory cultural heritage work. The open CultureLabs online platform being developed in the project will offer a diverse range of material and support for implementing projects based on participation and cooperation. The goal is to promote different types of cooperation and social innovation in cultural heritage work.

A connection to cultural heritage promotes a feeling of social cohesion and well-being. The CultureLabs project focuses on the cultural heritage of people with different cultural backgrounds and their perspectives on culture and history. The project aims to reach immigrant communities whose cultural heritage is not represented in the work of cultural heritage institutions in Europe and Finland, and to offer them experiences and opportunities to create something new using cultural heritage materials.

The project is being carried out in collaboration with the cultural heritage sector, other sectors and industry actors and immigrant communities. The project will carry out need and experience surveys with different interest and target groups, which will steer the planning of the recipes for the participatory methods to be developed and tested during the project. The project’s key operating methods include co-creation methods, which are utilised particularly in the pilots being carried out in Finland, Italy and the United Kingdom. The project’s deliverables will be compiled on the CultureLabs online platform.

The party responsible for the pilot organised in Finland is the Picture Collections of the Finnish Heritage Agency. The pilot will make extensive use of existing picture materials, in addition to which participants will produce new picture material to add to Finland’s national collections. The pilot will examine the meaning of and change in cultural heritage, with the aim of increasing the diverse cultural heritage awareness of Finns and communities with different cultural backgrounds living in Finland.

Project duration: 1.4.2018 – 31.7.2021

Contact information:
Ismo Malinen: ismo.malinen@museovirasto.fi
Pirjo Hamari: pirjo.hamari@museovirasto.fi
Inkamaija Iitiä: inkamaija.iitia@museovirasto.fi

Project website: https://culture-labs.eu
The project’s Facebook page: www.facebook.com/CultureLabsRecipes

The project participants:
Institute of Communication and Computer Systems of the National Technical University of Athens, Greece – The Lead Partner
The Finnish Heritage Agency, Finland
Sheffield Hallam University, United Kingdom
People’s History Museum, United Kingdom
COOSS Marche ONLUS scpa, Italy
European Forum for Migration Studies, Germany
Platoniq, Spain
Fondazione Sistema Toscana, Italy
Singular Logic, Greece

Funding:
EU’s Horizon 2020
The total budget: 2 492 380 €

CultureLabs + EU


The Estonian-Finnish-Swedish cooperation project BALTACAR is aiming to harness the tourism potential of the underwater cultural heritage of the Baltic Sea. BALTACAR is a three-year project, started in 2017. During the project, a tourist attraction including wrecks in Estonian, Finnish and Swedish waters will be established in the Baltic Sea.

Joint efforts will be made to market and promote underwater heritage tourism in order to raise awareness of the unique underwater heritage of the Baltic Sea and its excellent preservation conditions. In the framework of this project, new underwater parks will be opened in Hanko and Kemiönsaari, and the wreck park opened in Helsinki in 2000 will be further developed. In Estonia, the focus will be on wrecks in waters off the islands of Hiiumaa and Saaremaa. Also Dalarö Dive Park outside Stockholm will be further developed.

Information will be brought from the bottom to the surface and from archives to pop-up exhibitions in the form of 3D models and prints, NFC tags, guidebooks and brochures, and a virtual diving experience created with 360-degree videos. In addition to gathering and sharing information, an essential part of the project is developing infrastructure of the parks.

Read more!

Project duration: 1.1.2017–31.12.2019

Contact information:

Päivi Pihlanjärvi: paivi.pihlanjarvi@museovirasto.fi

Facebook page

Partners:

Muinsuskaitseamet, Estonia - Leading partner,

Finnish Heritage Agency, Finland, Adrianto Oy, Estonia, Aalto Group, Finland, Municipality of Haninge, Sweden, West-Estonia turism, Estonia

Associated partner: Museibyrån, Åland

Financing: EU Central Baltic -program

Total Budget: 1 633 242,71 € EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto): 1 294 568,19 € Finnish Heritage Agency: 250 685,69 € EAKR: 188 014,26 €