Sivistyshallinto kansikuva kookas

Reformen av bildningsförvaltningen 2030: Museiverket och förvaltningsnämnden för Sveaborg skulle slås samman till en enda byrå

Undervisnings- och kulturministeriet har 20.12.2023 meddelat hur projektet Utbildningsförvaltningen 2030 framskrider. Bildningsförvaltningen skulle bestå av fem ämbetsverk utöver ministeriet, i stället för de nuvarande elva. Museiverket och förvaltningsnämnden för Sveaborg blir en helhet med ansvar för kulturarvet. Den nya byrån inleder sin verksamhet den 1 januari 2026.

Finlands nationalmuseets administrativa ställning som en del av Museiverket förblir oförändrad. Det nya ämbetsverket ska vara en fastighetsinnehavarmyndighet. För närvarande förhandlar man om möjligheten att återställa ställningen som fastighetsinnehavarmyndighet till Museiverket. Förvaltningsnämnden för Sveaborg är redan nu en fastighetsinnehavarmyndighet.

På grund av reformen kommer det inte att ske några ändringar i de nuvarande myndigheternas tjänster eller verksamhet inom den närmaste framtiden. De nya ämbetsverken inleder sin verksamhet den 1 januari 2026. Information om eventuella ändringar ges i takt med att den praktiska beredningen framskrider under de kommande åren.

Reformen av bildningsförvaltningen genomförs genom att förtäta ämbetsverksstrukturen, stärka kunskapsunderlaget och centralisera och förenhetliga informationsförvaltningens system och digitala tjänster. Dessutom förenhetligas verksamhetssätten och förnyas arbetsfördelningen i fråga om de gemensamma tjänsterna.

Reformen förutsätter ändringar också i lagstiftningen. Avsikten är att bereda en regeringsproposition om lagstiftningen för bildningsförvaltningen så att lagförslagen kan lämnas till riksdagen för avgörande under vårsessionen 2025.

Undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande 20.12.2023

Mer information om projektet finns på utbildnings- och kulturministeriets webbplats.