Laivankorjausta Suomenlinnassa. Kuvaaja: Suomenlinnan hoitokunta

Restaureringsbidrag för transportmedel

Ansökningstiden för års 2020 bidrag är 1.10.2019 - 5.11.2019.

Syftet är att säkerställa att ett representativt urval av transportmedel för mark-, luft-, spår och sjötrafik, som klassificerats som nationellt värdefulla, bevaras i Finland. I undantagsfall kan bidrag också beviljas för iståndsättning och underhåll av ett trafiknät som är nödvändigt för användningen av transportmedel som klassificerats som värdefulla, samt för reparation av gamla maskiner och anordningar på varv eller verkstäder som utför traditionellt iståndsättnings- och restaureringsarbete. Transportmedel som är tillverkade i Finland prioriteras när bidragsbesluten fattas.  

Bidrag kan sökas av privatpersoner eller sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga, dock inte av offentliga samfund (staten, kommuner, församlingar) eller museer. Bland de sökande prioriteras allmännyttiga sammanslutningar med rättslig handlingsförmåga när bidragsbesluten fattas. Understöd kan sökas för endast ett objekt åt gången. Nytt understöd beviljas inte om ett tidigare beviljat understöd för objektet är oanvänt och användningen och redovisningen av understödet inte har granskats och godkänts av Museiverket. Bidragen är avsedda som delfinansiering av totalkostnaderna för projektet. År 2019 kan bidragets andel av de godkända totalkostnaderna för projektet uppgå till högst 50 procent av de faktiska utgifterna för projektet. 

Museiverket har förnyat riktlinjerna, förordningar och villkoren för anslagen så att förfarandet motsvarar förfarandet för allmänna statliga stöd. Riktlinjerna på Museiverkets hemsida har uppdaterats fram till 30.9.2018.

Ansökan och behandlingstid

Bidragen söks i e-tjänsten. 

Ytterligare upplysningar om tjänsten 

Sidan kräver inloggning. För att logga in krävs att din sammanslutning har en giltig Katso-kod med tillhörande FO-nummer. Gratis Katso-kod får du i Skatteförvaltningens Katso-tjänst. Om din sammanslutning ännu inte har FO-nummer eller Katso-kod lönar det sig att börja skaffa dem så fort som möjligt.

Logga in i e-tjänsten som privatperson 
Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Person-knappen.

Logga in i e-tjänsten som sammanslutning  
Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Organisation-knappen. På följande sida välj Katso OTP som autentiseringssättet.

Ytterligare information om understöden får du på lvavustus@museovirasto.fi eller per telefon på numret 0295 33 6273 under ansökningstiden. 

Ytterligare information om understöden ges på lvavustus@museovirasto.fi , eller per telefon på numret 0295 33 6273.