Brinkhall Hm. Kuvaaja: Museovirasto/Harri Metsälä 2016

Restaureringsbidrag för byggnader

Bidragens syfte är att bevara det värdefulla byggnadsarvet som en del av det nationella kulturarvet och stöda bevarandet av restaureringsinriktade arbetsmetoder

Restaureringsbidrag beviljas i första hand till ägare av byggnader som är skyddade enligt lagen om skydd av byggnadsarvet (498/2010) eller till andra betydande objekt, vars iståndsättning förutsätter kultur- eller byggnadshistorisk specialkunnande.

Restaureringsbidragen beviljas för:
• bevarande och återställande reparationer, där man främjar bevarandet och stärkandet av byggnaden och dess kulturhistoriska värde
• åtgärder vilka kräver specialkunskap och specialkunnande och ökar kunnandet inom restaurering och byggnadskonservering och vilka skapar ‘best practice’ inom restaurering
• åtgärder där man bevarar traditionella eller handverksinriktade arbetsmetoder samt ökar kunskapen om arbetsmetoder och material, som är lämpliga att användas i kulturhistoriska objekt
• restaureringsplaner och utredningar, vilka främjar en bevarande restaurering
Bidragen är avsedda som delfinansiering av totalkostnaderna för projektet. År 2018 kan bidragets andel av de godkända totalkostnaderna för projektet uppgå till högst 50 procent av de faktiska utgifterna för projektet.
Bidragen, som finns i undervisnings- och kulturministeriets budgetanslag, har de senaste åren varit ca. 1,5 milj €.

Anvisning
Villkor

Ansökan och behandlingstid

Bidragen söks i e-tjänsten. Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.
Ytterligare upplysningar om tjänsten
Sidan kräver inloggning. För att logga in krävs att din sammanslutning har en giltig Katso-kod med tillhörande FO-nummer. Gratis Katso-kod får du i Skatteförvaltningens Katso-tjänst. Om din sammanslutning ännu inte har FO-nummer eller Katso-kod lönar det sig att börja skaffa dem så fort som möjligt.

Logga in i e-tjänsten som privatperson
Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Person-knappen.

Logga in i e-tjänsten som sammaslutning
Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Organisation-knappen. På följande sida välj Katso OTP som autentiseringssättet.

Ytterligare information om understöden ges på entistamisavustus@museovirasto.fi, eller per telefon på numret 0295 33 6313 på onsdagar kl. 09.00–12.00 och på fredagar kl. 12.00–15.00.