I museibutiken. Kuvaaja: Liisa Tuomikoski

Publikationer

Museiverket publicerar litteratur om bland annat arkeologi, byggnadsarv och föremåls- och kulturhistoria samt litteratur som anknyter till Nationalmuseets utställnings- och samlingsverksamhet. Med hjälp av sina publikationer vill Museiverket nå ut till dem som är intresserade av historia och kulturarvet och göra arbetet inom dessa branscher känt.

Museiverkets publikationer säljs i Nationalmuseets museibutik (Mannerheimvägen 34, Helsingfors). Publikationer kan också beställas mot postförskott. Beställningar sänds under adress: Museiverket, Publikationsbeställningar, PB 913, 00101 Helsingfors eller per e-post: kirjatilaus@kansallismuseo.fi

Till beställningar som levereras med posten debiterar man expeditionskostnader (enligt storleken av paketet, minst 5,20 €). Till beställningar mot postförskott tillkommer också postförskottsavgift (5,50 €).

Mer information om publikationer och beställning mot postförskott
servicekordinator Eija Putkonen, eija.putkonen@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6465