I museibutiken. Kuvaaja: Liisa Tuomikoski

Publikationer

Museiverket publicerar litteratur om bland annat arkeologi, byggnadsarv och föremåls- och kulturhistoria samt litteratur som anknyter till Nationalmuseets utställnings- och samlingsverksamhet. Med hjälp av sina publikationer vill Museiverket nå ut till dem som är intresserade av historia och kulturarvet och göra arbetet inom dessa branscher känt.

Försäljning av Museiverkets böcker

Museiverkets publikationer säljs i Nationalmuseets museibutik (Mannerheimvägen 34, Helsingfors). Publikationer kan också beställas mot postförskott. Beställningar sänds under adress: Museiverket, Publikationsbeställningar, PB 913, 00101 Helsingfors eller per e-post: kirjatilaus@kansallismuseo.fi

Till beställningar som levereras med posten debiterar man expeditionskostnader (enligt storleken av paketet, minst 5,20 €). Till beställningar mot postförskott tillkommer också postförskottsavgift (5,50 €).

Mer information om publikationer och beställning mot postförskott
servicekordinator Eija Putkonen, eija.putkonen@kansallismuseo.fi, tfn 0295 33 6465