Museovirasto 053 Vaaka

Datasystem

Museiverket upprätthåller och utvecklar datasystem som främjar bevarandet och uppföljningen av samt tillgången till information om kulturarvet liksom strukturer, metoder och tjänster för informationsförvaltning inom kulturarvsbranschen.

Tjänsterna erbjuder högklassig informationsförvaltning och lättillgänglig information för såväl aktörer och myndigheter inom branschen som intresserade privatpersoner.

Datasystemen finns på finska.