Museovirasto 054 Vaaka

Strategi

Tillsammans mot kulturarvsarbete med samhällelig genomslagskraft

Kulturarvet är en viktig resurs för ett bra samhälle, det är levande och omger alla. Kulturarvet skapar relevans, djup och perspektiv i världen.

Vi tar hand om det mångsidiga kulturarvet och vi främjar dess tillgänglighet och öppen tillgång till det. Vårt arbete stärker hållbar utveckling och gemensamt välbefinnande. Vi gör sakerna tillsammans, vi möter människor på ett genuint sätt och vi uppmuntrar alla till att uppleva delaktighet i kulturarvet.

Vi uppmuntrar ännu fler att uppleva kulturarvet som någonting personligt och att delta i skötseln av det. Vi anser att det bästa sättet att sköta om kulturarvet är att öka dess betydelse i människornas vardag.

Vi berättar på ett förståeligt och synligt sätt om kulturarvets värde och många betydelser. Vi vill ha ännu fler med i att definiera kulturarv och i kulturarvsarbetet. Vi utvecklar och erbjuder nya verktyg för att ta hand om kulturarvet och vi testar dem tillsammans med våra kompanjoner.

Vi främjar ett sådant utnyttjande av kulturarvet som baseras på att stärka dess värden och principerna för hållbar utveckling. Vi strävar efter att skapa och hitta nya betydelser för kulturarvet.

Vi främjar och stöder också att kulturarvsmaterialet öppnas upp mer, att det är mer tillgängligt och enklare att hitta samt fritt för alla att utnyttja. Detta gör vi genom att öppna material och uppmuntra folk till att uppleva och hitta kulturarv. Vi erbjuder nya modeller och verktyg för friare och mångsidigare utnyttjande av kulturarvet.

Vi verkar tillsammans med våra partner och utvecklar sätt att möta människor. Vi är lätta att nå och vi finns där det finns behov av att göra och där saker och ting händer.

Vi utvecklar nya digitala tjänster, samarbetssätt och vår kundförståelse. Vi har lyckats när verksamheten och mötet med oss upplevs som positiva och värdefulla.

Vi är aktiva problemlösare, vi främjar gemensamt välbefinnande och hållbar utveckling. Vi lyfter fram historiska synpunkter och hopp om nuet och framtiden. Vi ställer vår expertis samhället till förfogande och vi tar modigt ställning till viktiga ämnen.

Vi deltar i aktuella diskussioner och drar igång nya i samarbete med andra. Vi arbetar på ett synligt sätt och vi berättar högt om kulturarvets betydelse idag.