Kundtjänst, Sturegatan 2a.

Kundtjänst

Arkivmaterialet kan du bekanta dig med genom att förhandsbeställa det för påseende i Museiverkets kundbetjäningslokaler. Beställningen görs i första hand med blanketten för materialbeställning eller via e-post till ovanstående adress. Materialets leveranstid till våra kundtjänstlokaler är två veckor.

Merparten av arkivmaterialet är fritt att undersöka. Den fria användningen av materialet kan begränsas av exempelvis av att materialet är i dåligt skick, oordning eller sekretessbelagt. En del material har av ovanstående skäl användningsbegränsningar och sådana materialhelheter utgör till exempel etnologiska material, som kräver att en ansökan om användningstillstånd fylls i för att de ska få undersökas.

Observera att Museiverkets arkiv inte har separat kundtjänstpersonal, utan vi sköter informationstjänsterna vid sidan av annat arbete. Vi rekommenderar att du i första hand tar kontakt via e-post, eftersom vi inte alltid är tillgängliga per telefon.

Kontaktuppgifter till arkivets kundtjänst:


Öppettider: torsdag-fredag kl. 10-16.

Vi ber er vänligast att boka er servicetid två veckor i förväg.

Materialförteckningar

Användningsregler

Museiverket administrerar även mycket annat material i pappersform. En del av materialet finns i databasform i Kulturmiljöns servicefönster. I servicefönstret finns utöver den offentliga versionen även Museoverkko, en extranätversion för museer och andra aktörer inom verksamhetsområdet för kulturarv. Du kan bläddra i extranätversionen också på datorerna i Museiverkets kundtjänstlokaler.

Elektroniska arkivmaterial kan du undersöka via servicefönstret eller i Museiverkets kundtjänstlokaler. Olika forskningsrapporter kring arkeologi, byggd miljö och etnologi samt andra motsvarande utredningar kan du läsa och undersöka via databasen Kulturmiljöns forskningsrapporter. Merparten av rapporterna finns tillgängliga i det offentliga servicefönstret, en del kan endast läsas via datorerna i kundtjänstlokalerna eller via Museoverkko. Samtliga rapporters metadata är offentliga. Observera att rapporternas elektroniska filer kan innehålla bilder, kartor och annat innehåll, som skyddas av upphovsrätten. För dessas del hör upphovsrätten till den som skrivit forskningsrapporten och andra aktörer som nämns i rapporten. För eventuell vidare användning av innehållet krävs tillstånd av innehavaren av upphovsrätten.

Med administrativt material, såsom Museiverkets utlåtanden, kan du bekanta dig via registret Ärendehantering på kulturmiljöns resultatområde (det s.k. Ärenderegistret) och Museiverkets ärendehanteringssystem SALAMA (kundterminal för SALAMA). Bland dessa material kan du endast bläddra via den slutna extranätversionen i Museiverkets kundtjänstlokaler eller via det till professionella riktade Museoverkko.

Bland metadata i ritningar relaterade till byggd miljö kan du bläddra via servicefönstret och elektroniska ritningar kan du med hjälp av Musketti bekanta dig med via datorerna i våra kundtjänstlokaler.

Om det finns en elektronisk eller mikrofilmsversion av materialet, används i huvudsak den i stället för originalmaterialet.

Av den ritningar kan du beställa digitala kopior i enlighet med prislistan. Digitalisering av ritningar i större storlek görs som externa beställningsjobb och kostnaderna för detta betalas av kunden som gjort beställningen. Digitaliseringens leveranstider och prislistor bestäms i dessa fall efter leverantören av beställningsjobbet, men hanteringsavgiften faktureras i enlighet med Museiverkets prislista.

Administreringen av Museiverkets bildmaterial överfördes 2011 i huvudsak till Museiverkets bildsamlingars ansvarsområde. Arkivet administrerar numera endast fotografier relaterade till det arkeologiska verksamhetsområdet.

Kopiering och skanning av arkivmaterial är möjligt, såvida eventuella begränsningar på grund av dess skick, dataskydd, lagstiftning, användningsbegränsning, form etc. inte utgör ett hinder. Du kan beställa avgiftsbelagda kopior/inskanningar av materialet. Du kan även själv kopiera materialet i våra kundtjänstlokaler i enlighet med vår prislista.

Digital fotografering för privat bruk är tillåten med fotograferingstillstånd, såvida ovan nämnda begränsningar inte utgör ett hinder för detta. Tillståndet till fotografering ansöks med en separat blankett och om fotograferingen avtalas separat med jourhavande. Det är inte tillåtet att använda blixt och fotograferingen får inte störa övriga kunder.