Bildsamlingarna

Museiverkets Bildsamlingar är en del av Finlands nationella kulturarv och nationalegendom som Museiverket förvaltar, och som gör det möjligt att berätta om det förflutna och göra tolkningar om historien. Museiverkets Bildsamlingar lagrar, sköter och undersöker kulturhistoriska, etnologiska, byggnadshistoriska och journalistiska bildmaterial och gör dem allmänt tillgängliga.

Bildsamlingarna lagrar och berättar om Finlands och de människors historia och kulturer som bor och har bott här, om den byggda kulturmiljön och finsk-ugriska kulturer, samt om kulturer utanför Finland med hjälp av dokument av finländska forskare och forskningsresande. Samlingarna omfattar Journalistiska bildarkivet JOKA:s samlingar med nyhets- och nöjesbilder som har publicerats i tidningar och tidskrifter under gångna decennier. Sammanlagt omfattar samlingarna cirka 22 miljoner bilder som tillverkats med olika tekniker från 1500-talet fram till våra dagar.

Bildsamlingarna är en del av Museiverkets avdelning Arkiv- och informationstjänster.

Finna

Flickr

Facebook