Kokoelmat. Kuvaaja: Soile Tirilä. Objektinumero: V4:85

Biblioteket

Museiverkets bibliotek är ett vetenskapligt specialbibliotek inom kulturarv som är öppet för alla. Vi erbjuder information om arkeologi och historia, etnologi och museologi, byggnadsskydd, restaurering och konservering samt konst- och föremålshistoria.

Material ur biblioteket kan lånas med Helka-kortet. För att låna e-böcker krävs det att man loggar in i tjänsten på Museiverkets bibliotek

Bibliotekets material är sökbara i samlingsdatabasen Helka.

Biblioteket är ett självbetjäningsbibliotek, men det finns möjlighet att få betjäning vid den gemensamma kundtjänstdisken för biblioteket, bildsamlingarna och arkivet eller genom att boka en tid hos bibliotekets personal.

Kontaktuppgifter

Museiverkets bildsamlingar, arkeologiska samlingar och arkiv flyttar till Samlings- och konserveringscentret i Vanda. Forskarsalen och -rummen vid kontoret på Sturegatan i Helsingfors stängs den 30 juni. Museiverkets arkivs och bibliotekets kundtjänst fortsätter tills vidare vid Museiverkets verksamhetsställe på Sturegatan.

Bibilioteksregistret