Halikko Rikalanmaki As. Kuvaaja: Museovirasto

Understöd för vård av fornlämningsområden

Syftet med understöd för vård av fornlämningsområden är att främja bevarandet och identifieringen av fasta fornlämningar genom att stöda områdens landskapsvård och utmärkning av objekten.

Ansökningstiden för behovsprövade statsunderstöd för vård av fornlämningsområden för år 2018 har slutat 15.3.2018.

Ansökan om understöd ska lämnas in inom utsatt tid. Syftet med ansökningstiden är att garantera att alla sökande bemöts jämlikt. Ansökningar som anlänt för sent eller utanför ansökningstiden beaktas inte.

År 2018 beviljas understöd i första hand för landskapsvård.

Understöd kan sökas av privatpersoner eller sammanslutningar.

En förutsättning för stödet är att åtgärderna omfattar en fast fornlämning, som är skyddad av lagen om fornminnen (295/1963). Den sökande ska utreda och ansöka om alla tillstånd, som behövs vid de stödda arbetena före de påbörjas.

Bidragssummorna varierar enligt projektens storlek. Bidragen är avsedda som delfinansiering av totalkostnaderna för projektet.
Bidragen, som finns i undervisnings- och kulturministeriet budgetanslag, har de senaste åren varit ca. 100 000 €.

Anvisning
Villkor

Ansökan och behandlingstid

Bidragen söks i e-tjänsten. Beslutet delges skriftligen i e-tjänsten. Beslut fattas inom 180 dygn efter det att ansökningstiden gått ut.

Ytterligare upplysningar om tjänsten

Sidan kräver inloggning. För att logga in krävs att din sammanslutning har en giltig Katso-kod med tillhörande FO-nummer. Gratis Katso-kod får du i Skatteförvaltningens Katso-tjänst. Om din sammanslutning ännu inte har FO-nummer eller Katso-kod lönar det sig att börja skaffa dem så fort som möjligt.

Logga in i e-tjänsten som privatperson
Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Person-knappen.

Logga in i e-tjänsten som sammanslutning
Välj "MV" som organisation från menyn och klicka på Organisation-knappen. På följande sida välj Katso OTP som autentiseringssättet.

Ytterligare information om understöden ges på mjhoitoavustus@museovirasto.fi, eller per telefon på numret 0295 33 6185.